Kalite Politikası

Kalite Politikası

Özel dedektiflik bürolarının hızla çoğalması biraz da internetin hızlı yayılmasına bağlıdır. Bugün internette bir arama yapılsa onlarca farklı özel dedektiflik firması karşınıza çıkabilir. Bu firmaların çoğu, aslında doğru dürüst bir ofisleri bile olmayan, kadrolarında hangi niteliklere sahip çalışanlar olduğu bilinmeyen, sadece bir web sitesinden ibaret firmalardır. Bir genelleme yapmak ve bütün özel dedektiflik firmalarını kötülemek çok yanlış olur elbette ama günümüzde bu yoldan para kazanmaya çalışan sahte ve korsan özel dedektiflik büroları maalesef var.

Kalite Politikası

Ancak bunun yanında profesyonelce özel dedektiflik yapan, bu mesleğin ilkelerine ve çalışma kurallarına bağlı, kaliteli hizmet vermeye çalışan özel dedektiflik firmaları da var. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bunlardan biridir.

Şirketimiz, bir yandan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından çıkarılan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği esaslarına uygun faaliyet gösterirken, bir yandan da Anayasa ve yürürlükte olan diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ama daha önemlisi müşterilerine kaliteli hizmet vermeye çalışmaktadır.

Şirketimizin belirlediği kalite politikasının belli başlı temel noktaları şu şekilde açıklanabilir:

  • Şirketimiz, bir hizmet talep eden kişi ve kuruluşlarla işin başında bir hizmet sözleşmesi yapar ve yapılacak çalışmaların sınırları ve koşulları bu sözleşmede yer alır. Bu bakımdan özel dedektiflerimiz ve özel araştırma görevlilerimiz talep edilen hizmet ile sınırlı faaliyet gösterirler ve hiçbir şekilde bu sınırların dışına çıkmazlar.
  • Şirketimizde görevli özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, başta Anayasa olmak üzere, talep edilen takip veya araştırma hizmetlerine yönelik yürürlükte olan yasal düzenlemelere hiçbir şekilde aykırı faaliyet göstermezler.
  • Şirket yöneticilerimiz ve çalışanlarımız, dedektiflik mesleğinin ilkelerine, onuruna ve geleceğine zarar verecek hiçbir davranışta bulunmazlar.
  • Çalışanlarımız, hiçbir zaman, hizmet talep eden kişi veya kuruluşlara gerçeğe aykırı bilgi, belge ve rapor vermezler.
  • Şirketimiz, talep edilen hizmet için, bu hizmetin özelliklerine uygun özel dedektif veya araştırma görevlilerini yönlendirir.
  • Çalışanlarımız faaliyetleri sırasında, talep edilen hizmetin özelliklerine uygun yöntemler ve ekipmanlar kullanırlar.
  • Şirket yöneticilerimiz, çalışanlarımız tarafından elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, analiz edilmesi, değerlendirmesi ve raporlanması aşamalarında mutlaka çalışmaları gözlemler.
  • Şirketimiz, özel dedektiflerimizin veya özel araştırma görevlilerimizin çalışmaları sırasında, suça yönelik ve polis, asker veya jandarmayı ilgilendiren bir suç durumu tespit ettikleri takdirde, durumu ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte resmi makamlara bildirir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Dedektiflik ve Araştırma Hizmetleri firmasının sahip oluğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, şirketimizin kaliteli hizmet konusunda ne kadar duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Üstelik şirketimiz, özel dedektiflik firmaları içinde bu belgelere sahip olan ilk firmadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi, sunulan bütün hizmetlerin kalite standartları çerçevesinde gerçekleştiğini kanıtlamış olmaktadır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ise, çalışmalar sırasında elde edilen her türlü bilgi ve belgenin, gizli tutulduğunu ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını kanıtlamış olmaktadır.

Kurumsal