Müşteri Gizliliği

Müşteri Gizliliği

Özel dedektiflik büroları, özel sorunlarına çare bulmak için arayışta olan kişi ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Bu kişi ve kuruluşlar, kendi problemleri ile başa çıkmakta zorlandıkları için bu yola yönelmektedir. Problemleri ile mücadele eden insanların içinde bulundukları ruh durumu itibariyle, soğukkanlı davranmaları ve sağlıklı düşünmeleri çok zordur. Bu durumda bir özel dedektiflik firmasından hizmet almak çok önemlidir ama bu defa başka bir problem ortaya çıkar. Destek alacakları firmanın özel dedektiflerine, çok özel bilgilerin hatta sırların verilmesi halinde, bu bilgi veye belgelerin üçüncü kişilere açıklanıp açıklanmayacağından, bu bilgilerin değişik kanallardan yazılı ve görsel basına aksedip aksetmeyeceğinden nasıl emin olacaklardır?

Müşteri Gizliliği

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, insanların duydukları bu endişelere tamamiyle katılmaktadır. Bu yüzden de şirketimizin birinci önceliği, ahlaki ve vicdani açıdan etik olmayan bu yola hiç girmemektir. İkinci önceliği ise başta Anayasa ve ilgili yasal düzenlemelere uygun hizmet vermektedir.

Şirketimiz profesyonel bir özel dedektiflik bürosu olarak, müşterilerinden bir hizmet talebi aldığı zaman, önce bir hizmet sözleşmesi yapmaktadır. Arkasından gerçekleştireceği bütün faaliyetlerde bu sözleşme koşullarının içinde hareket edecektir. Bu sözleşmenin önemli bir maddesi ise, gizlilik taahhüdüdür. Şirketimiz gizlilik taahüdü ile önce müşterinin kişisel veya şirket bilgilerinin gizli tutulacağı yönünde taahhütte bulunmuş olur. Talep edilen hizmeti vereceği kişi veya kuruluşun ismini, ünvanını ve iletişim bilgilerini hiçbir çekilde üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Arkasından, hem sözleşme koşulları belirlenirken kendisine verilen bilgi ve belgelerin, hem de çalışmalar sırasında elde edilecek bilgi ve belgelerin korunacağı ve gizli tutulacağını taahhüt eder.

Gizlilik taahhüdü aynı zamanda, aksine bir davranışta bulunulması durumunda, çeşitli yasal düzenlemelerin cezai hükümlerinin peşinen kabul edildiğini de içermektedir.

Şirketimiz, Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerde, bu bahsedilen gizlilik politikasına harfiyen uymuştur ve iş yaptığı hiçbir kişi veya kuruluşu mağdur etmemiştir.

Şirketimiz bu gizlilik taahhüdünü, sahip olduğu ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile de kanıtlamaktadır. Bu belge, şirketimizin gizlilik politikasının bir garantisidir.

Kurumsal