Müşterinin Korunması

Müşterinin Korunması

Özel dedektiflik mesleği bugün her ne kadar özel dedektiflik yasası olmadan yürütülmeye çalışılsa da, aslında özel dedektiflik firmaları birer ticari işletme olarak kurulmaktadır. Böyle olduğu için de ticari kuruluşlara uygulanan ticaret kanunu, borçlar kanunu, medeni kanun, ceza kanunu ve ilgili olan diğer bütün yasa hükümleri, özel dedektiflik firmalarında da uygulanır. Yani özel dedektiflik firmalarının faaliyetleri hepten yasal dayanaktan yoksun değildir. Ancak elbette bütün beklenti özel dedektiflik yasa tasarısının bir önce yasalaşması ve dedektiflik mesleğinin kendi yasal dayanağına kavuşması yönündedir.

Müşterinin Korunması

Konuya bu şekilde girmemizin nedeni, bir özel dedektiflik bürosundan hizmet bekleyen kişi veya kuruluşların haklarının ne kadar güvence altında olduğunu anlatmak içindir. Gerçi başta Anayasa ve yukarıda adı geçen yasal düzenlemeler özel dedektiflik firmalarının faaliyetleri ile ilgili bir takım sınırlamalar ve denetimler getirmektedir, ancak bu hizmeti talep eden kişiler açısından da bir koruma olmak zorundadır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, müşterilerinin korunmasına da önem vermektedir. Bunun en somut örneği, hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar ile, daha işin başında bir hizmet sözleşmesinin yapılıyor olmasıdır. Yapılan bu sözleşme yasal olarak vekalet hukuku hükümlerine tabidir. Çünkü müşterilerden alınacak izne dayanarak ve onlar adına bir takım takip ve araştırma işleri yapılacak ve deliller toplanacaktır. Sözleşme yapılırken önce talep edilen hizmetin çeşidi, niteliği, kapsamı ve koşulları tespit edilir. Müşterinin talebi etraflıca tartışılır, çözüm için yöntemler tespit edilir ve müşteri ile her konuda mutabık kalınır. Yapılan sözleşmede ayrıca gizlilik taahhüdü de yer alır. Gizlilik taahhüdü, müşterinin korunması açısından en önemli maddedir. Bu taahhüt çerçevesinde müşteriler, ne yapılan çalışmanın kapsamının ne de elde edilecek bulguların kendileri dışında kimse ile paylaşılmayacağından emin olurlar.

Sözleşmede verilecek hizmetin ücreti ve olası fazla harcamaların nasıl yapılacağı konusunda da maddeler bulunmaktadır. Bu çalışmanın maliyet boyutunu bilmesi, hizmet talep eden kişi veya kuruluşların hakkıdır. Sonradan sürpriz harcamalarla karşılaşmamak için baştan konuşulması ve sözleşmede yer alması gerekmektedir.

Özel dedektiflik firmalarının uyguladığı standart bir ücret tarifesi bulunmamaktadır. Talep edilecek ücret, hizmetin çeşidine, niteliğine, kapsamına ve koşullarına bağlı olarak, hatta hizmet verilecek bölgenin il sınırları içinde olup olmamasına, çalışmanın yaklaşık olarak ne kadar süre alacağına ve bu çalışmada kaç özel dedektif veya özel araştırma görevlisinin görev alacağına bağlı olarak karşılıklı görüşme ile tespit edilmektedir.

Ancak bir özel dedektiflik firmasına karar verilirken tek kriter ücret olmamalıdır. Herşeyden önce hizmet alınacak özel dedektiflik firmasına güvenmek gerekir. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üyedir ve her durumda müşterinin korunması ilkesi hareket etmektedir. Şirketimizi tercih eden müşteriler bundan kesinlikle pişmanlık duymayacaktır.

Kurumsal