Profesyonel Takım Çalışması

Profesyonel Takım Çalışması

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, sonuç odaklı, kaliteli, hızlı ve güvenilir bir hizmet verebilmek için, özel dedektiflerden ve özel araştırma görevlilerinden meydana gelen uzman bir kadro kurmuştur. Çalışanlarımızın özelliklerine ve niteliklerine bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır:

Profesyonel Takım Çalışması
  • Özel dedektiflerimiz en az dört yıllık yüksek okul mezunudurlar. (Henüz çıkmayan özel dedektiflik yasasında bu koşul en az üç yıllık yüksek okul mezunu olmak şeklindedir. Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği ise bu koşulu en az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak şeklinde önermiştir)
  • Özel araştırma görevlillerimiz en az lise ve dengi okul mezunudurlar. (Bu koşul hem özel dedektiflik yasa tasarısınında hem de Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin çalışmasında bu şekildedir.)
  • Kadromuzdaki özel dedektiflerin bir kısmı, devletin güvenlik birimlerinde, emniyet müdürü, emniyet amiri veya baş komiser olarak görev yapmış ve emekli olmuş ya da kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış kişilerdir.
  • Kadromuzdaki özel dedektiflerin bir kısmı, Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay olarak on beş yıldan fazla görev yapmış ve emekli olmuş veya kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış kişilerdir.
  • Kadromuzdaki özel dedektiflerin bir kısmı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda şube müdürü veya bunun üzerinde bir ünvanla çalışmış ve emekli olmuş veya kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış kişilerdir. (Bu özellikteki kişiler için ayrıca özel dedektiflik yapmalarında bir sakınca olmadığı yönünde MİT Müsteşarlığı’ndan görüş alınmıştır.)
  • Kadromuzdaki özel dedektiflerin bir kısmı, mülki idare amirliği ve on beş yıldan fazla fiilen hakimlik, avukatlık veya savcılık yapmış kişilerdir. (Şirketimizde görev yapan avukatlar, aynı zamanda avukatlık görevlerine devam etmemektedir.)
  • Bütün çalışanlarımızın, özel dedektiflik yasa tasarısında göre özel dedektif olmalarında engel bir durumu yoktur.
  • Bütün çalışanlarımız 25 yaşın üzerindedir. (Bu koşul özel dedektiflik yasa tasarısında yoktur, sadece Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından önerilmiştir.)

Bu kadromız, geçmiş çalışmalarının ve üstlendikleri görevlerin verdiği deneyim ile şirketimizde iyi bir ekip olmuşlardır ve ekip ruhu içinde çalışmaktadır. Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek için, ekip çalışmasına inanmakta ve teşvik etmektedir.

Kurumsal