Tam Zamanlı Raporlama

Tam Zamanlı Raporlama

Profesyonel çalışan bir özel dedektiflik firması, tam bir gizlilik içinde çalışır. Reddedilemez kanıtlar ortaya kıyar. Toplanan deliller yüzde yüz güvenlidir. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, kişi veya kuruşlara bu kapsamda bir hizmet sunmaktadır.

Tam Zamanlı Raporlama

Şirketimiz özel dedektifleri ve özel araştırma görevlileri, çalışmalarının her adımını ve elde edilen her bulguyu raporlayabilecek bir düzen içinde çalışmaktadır. Buna şirketimiz tam zamanlı raporlama demektedir. Bu şekilde şirketimizden hizmet alan kişi ve kuruluşlar, istedikleri bir anda çalışmalarımızın hangi noktada olduğunu, o güne kadar ne kadar yol katedildiğini ve bundan sonrası için nelerin yapılmasının planlandığını izleyebilmektedir.

Böyle bir raporlama, faaliyetlerimizin ne kadar şeffaf ve ne kadar güvenilir olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

İstenilen herhangi bir anda faaliyetlerinin gidişini merak eden müşteriler, o an itibariyle kaç özel dedektif veya özel araştırma görevlisinin iş başında olduğunu, o ana kadar ortaya çıkan engeller veya sakıncalar varsa, bunların neler olduğunu, o ana kadar hangi delillerin toplandığını, toplanan deliller hakkında ayrıntılı bilgilerin ne olduğunu ve çalışmanın o ana kadar toplam maliyetinin ne kadar olduğunu görebilmektedir.

Şirketimiz bu tür tam zamanlı raporlamayı, talep edilen hizmetin büyüklüğü veya küçüklüğüne bakmadan, her kişi ve kuruluş için yapmaktadır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, tam zamanlı raporlama yapabilmek konusunda, hem kadrosundaki dedektiflere ve araştırma görevlilerine hem de bu çalışanların kullandıkları ekipman ve donanımlara güvenmektedir. Aynı zamanda şirketimiz, kurmuş olduğu teknolojik altyapı sayesinde müşterilere bu raporlamayı yapabilmektedir.

Şirketimiz, bugüne kadar gösterdiği başarılı çalışmayı, bu nitelikli ve deneyimli personel ve teknolojik altyapı sayesinde gerçekleştirmiştir. Bu sayede şirketimiz sonuç garantili hizmet vermektedir.

Tam zamanlı raporlama, müşteri memnuniyeti açısından da şirketimizin önem verdiği bir konudur. Müşterilerimizi bir kerelik işler için değil, ileride her zaman birlikte olacağımız kişi ve kuruluşlar olarak görüyoruz. Böyle olduğu için de sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmeyi ve müşterilermize daha yakın olmayı hedefliyoruz.

Talep edilen hizmet tamamlandığında ise, çalışmalar boyunca elde edilen bütün bulgular incelenerek, analiz edilerek ve değerlendirilerek bir sonuç raporu hazırlanır ve müşteriye teslim edilir.

Kurumsal