Teknolojik Alt Yapı

Teknolojik Alt Yapı

Bir özel dedektiflik firmasının, talep edilen takip veya araştırma hizmetlerinde en son teknolojik araçları kullanması elbette beklenen bir durumdur. Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, bu şekilde çalışmalarını daha hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlandırabilirler. Ancak bu cihazların da yasalara uygun bir şekilde alınması ve kullanılması gerekir.

Teknolojik Alt Yapı

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üye olan hiçbir özel dedektiflik firması, gizli kayıt cihazlarını veya casus cep telefonu programlarını hiçbir şekilde kullanmazlar. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, özel dedektiflik firması da bu konuda son derece duyarlıdır. Günümüzde piyasalarda çok çeşitli gizli dinleme ve izleme cihazları satılmaktadır. Bunların satılması ayrıca suçtur. Ancak sahte veya korsan özel dedektiflik firmaları, bunları almakta, kullanmakta hatta pazarlanmasına aracılık bile etmektedir.

Şirketimiz, bugün gittikçe çeşitlenen özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetlerini verebilmek için, yeri geldiğinde teknolojolik ürünlerden faydalanmaktadır. Ancak anayasa ile belirlenen temel hak ve özgürlüklüleri hiçbir şekilde ihlal etmemeye ve kişilerin haberleşme hürriyetlerine dokunmamaya önem vermektedir. Ayrıca medeni hukuk, ceza hukuku, ticaret hukuku ve borçlar hukuku gibi düzenlemelere aykırı davranmamaya özen göstermektedir. Bu kapsamda yasaların suç kabul ettiği hiçbir yöntemi ve hiçbir teknolojik cihazı kullanmamaktadır.

Bunun yanında şirketimiz, müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet vermek, reddedilemez kanıtlar ortaya koymak ve müşteri memnuniyeti yaratabilmek için, güçlü bir teknolojik altyapı kurmuştur. Aynı zamanda bu teknolojik ürünlerin bilinmesi ve kullanılması konusunda bütün çalışanlarını eğitmektedir. Bu teknolojik altyapının verimli kullanılabilmesi için, talep edilen takip veya araştırma hizmetinin özelliklerine uygun ekipmanların ve donanımların kullanılması önemlidir.

Günümüzde kriminal araştırma hizmetleri sunan kuruluşlar da bulunmaktadır. Bu kuruluşlar için teknolojik altyapı daha özelliklidir. Bu kuruluşlarda çeşitli zehirlenmeler, alerji olayları, sahte yakıtlar, ortam havası analizleri, gıda analizleri gibi konular incelenir, analiz edilir ve değerlendirilir. Ayrıca alkoller, narkotik maddeler, ağır metaller, biyolojik toksinler, patlayıcılar, ziraat ilaçları gibi maddeler incelenir ve bir takım ölçüm ve analizler yapılır. Hatta buralarda DNA ölçümleri de yapılmaktadır.

Şirketimiz faaliyetleri sırasında bu kuruluşlardan destek almaktadır.

Kurumsal