Merak Edilenler

Merak Edilenler

Yasa taslağına göre özel dedektiflik, bir kamu hizmetidir ve serbest bir meslektir. Özel dedektiflerin tanımı ise, gerçek ve tüzel kişiler adına hareket eden, talep edilen konunun sınırları dışına çıkmadan faaliyet gösteren ve mevcut yasal düzenlemeler içinde kalarak her türlü bilgiyi toplayan, inceleyen ve değerlendiren kişiler olarak yapılmıştır.

Merak Edilenler

Özel dedektifler aynı zamanda gerçek ve tüzel kişilere karşı yapılacak tecavüzleri engelleyen veya yok eden, firmaların bina, mal ve eşyalarının korunmasını sağlayan, bu faaliyetleri sırasında suç işlendiğini gördüğü anda ilgili resmi mercileri uyaran, suç ile ilgili kanıtların kaybolmasının önüne geçen ve sadece yasaların verdiği yetkileri kullanan kişilerdir.

Özel dedektiflik mesleği yıllardır fiilen yapılmaktadır. Ancak bu mesleğin gerektiği şekilde bir standarda kavuşturulması, ilkelerinin ve çalışma koşullarının tespit edilmesi, mesleğe kabul ve meslekten çıkarılma esas ve yöntemlerinin belirlenmiş olması büyük bir ihtiyaçtır.

Özellikle özel dedektiflik yasasının çıkarılması konusunda özel dedektiflik büroları, özel araştırma kuruluşları, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği ve bir takım sivil toplum kuruluşları çaba göstermektedir.

Daha hala bu çabalar meyve vermemiştir ama özel dedektiflik mesleği, en azından bu sektörde faaliyet gösteren firmaların uygulamaları ile bir şekil almıştır.

Taslak olan ve henüz yasalaşmayan bu tanıma göre özel dedektifler, gerçek ve tüzel kişiler adına hareket eden, bu kişilerin talepleri ile sınırlı kalmak koşulu ile ve yasal düzenlemelerin sınırları içinde, gerekli bütün bilgileri toplayan, analiz eden, inceleyen ve değerlendiren kişilerdir.

Bunun yanında özel dedektifler, gerçek ve tüzel kişilere karşı yapılan tecavüzleri araştıran ve bunları yok etmeye çalışan kişilerdir. Özel dedektifler talep edilmesi durumunda, hizmet verdikleri kişi ve kuruluşların binalarını ve eşyalarını koruma hizmeti de verirler.

Ülkemizde dedektiflik hergün daha fazla ilgi çekmektedir. Her ne kadar dedektiflik mesleği bir yasal zemine oturtulamamış olsa da özel dedektiflik büroları ve Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin gösterdiği çabalar sayesinde dedektif olmanın koşulları belirlenmiş durumdadır.

En başta dedektiflerin adli sicillerinin temiz olması gerekmektedir. Ruh ve beden sağlığı yerinde olmalıdır. Yasal düzenlemeler ve ticari ilişkiler konularında bilgi sahibi olmalıdır. Teknolojik yenilikleri takip edebilmeli ve bunları kullanabilmelidir.

Genelde hukuki davaların çabuk sonuçlanmasını sağlamak ve kişilerin mağdur olmalarının önünde geçmek için özel dedektiflik hizmetleri yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu alanda verilen dedektiflik hizmetleri, mevcut yasal düzenlemeler kapsamında sürdürülmekte ve uluslararası meslek standartlarına uygun faaliyet gösterilmektedir.

Kişi veya kuruluşlardan gelen dedektiflik talepleri, oldukça geniş bir alana yayılmaktadır ve bu talepler, vekalet yasaları içinde ele alınmakta, ahlaki ve hukuki bir dayanağı olmasına dikkat edilmekte, halka açık bölgelerde ve herkese açık bilgi kaynaklarından faydalanarak karşılanmaktadır. Amacı dışında hiçbir faaliyet gösterilmemektedir.

İyi bir özel dedektif, konusunda uzman olan, toplum psikolojisinden anlayan, soruşturma ve sorgulama tekniklerini bilen, suçlu ve şahıs davranışlarını çözümleyebilen, kriminal laboratuvarlarda eğitim almış olan, suç psikolojisi ve kriminoloji konularında bilgi ve deneyim sahibi olan, yasal düzenlemeleri bilen, teknolojik donanımları tanıyan ve bunları kullanabilen kişilerdir.

Bu kadar donanımlı özel dedektifler de, Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması gibi büyük ve güçlü firmalarda çalışırlar.

Merak Edilenler

Merak Edilenler