Aldatılan Erkek Özel Dedektife Başvurmalı mı?

Aldatılan Erkek Özel Dedektife Başvurmalı mı?

Yakın bir zamanda yapılan bir istatistik çalışmasında kadın ve erkek eşlerin ne oranda özel dedektiflik bürolarına gittiklerine bakılmış. Aldatılma takibi veya eş takibi hizmetini en çok bayan eşlerin talep ettiği ortaya çıkmış. Ve ilginç olan şu ki, bu hizmeti alan her on eşten dokuzu haklı çıkmış.

Aldatılan Erkek Özel Dedektife Başvurmalı mı?

Zaten bayanlar, bir aldatma olayı varsa bunu çok çabuk farkedeler. Özel dedektiflik bürolarından hizmet almaları, bu durumu ortaya çıkarmaktan çok, somut kanıtlar elde etmek içindir. Çünkü mahkemeye boşanma amacı ile gidildiği zaman elde ne kadar sağlam kanıt varsa, mahkeme süreci o kadar kısa olur ve kısa sürede sonuç alınır.

Erkekler de eşlerinin kendilerini aldattığını farkettikleri anda, özel dedektiflik bürolarından bu konuda hizmet alabilirler. Ancak yukarıda bahsedilen istatistik sonuçlarına göre, bu hizmeti alan her on erkekten beşi haklı çıkmış. Bu sonuçlara göre, bayan eşlerin sadakati daha yüksek görünmektedir. Ancak konumuz bu değildir.

Ancak özel dedektiflik bürolarına aldatılma takibi veya eş takibi amacı ile gidildiğinde, özel dedektiflik mesleğinin etik kuralları kadın eş veya erkek eş için farklı değildir. Hizmeti talep eden kişi erkek eş de olsa kadın eş de olsa, özel dedektiflik büroları genel olarak aile birliğinin devamına imkan bulunmayan, hatta boşanmak için mahkemeye başvurulan durumlarda bu hizmeti vermektedir. Burada hizmetin talep edildiği aşama çok önemlidir.

Aile birliği henüz devam ederken, şu durumlarda kusurlu eş için takip veya araştırma talep edilebilir:

  • Davranışlarında şüphe uyandıran eşin hatalarının düzeltilmesi amacı ile
  • Kusurlu eşin yanlış davranışları yüzünden diğer eşin ve çocukların mağdur olmaması amacı ile
  • Artık yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan aile birliğinin içinde bulunulan huzursuzluğun giderilmesi ve aile birliğinin yeniden kurulması amacı ile

Aile birliği sona ererken, şu durumlarda kusurlu eş için takip veya araştırma talep edilebilir:

  • Eşlerin birlikte yaşaması ve evlilik birliğini sürdürmesi artık ne kendileri için ne de çocukları için imkansız hale gelmişse
  • Boşanma davası açılmış ve mahkeme süreci hızlandırılmak isteniyorsa

Bu sayılan durumlarda özel dedektifler veya özel araştırma görevlileri, beklenen çalışmaları yapmaya başlar. Bu kapsamda,

  • Takip edilen eşin gittiği yerler araştırılır
  • Kimlerle buluştuğu izlenir
  • Birlikte olduğu kişinin adı ve adres bilgileri tesbit edilir
  • Birlikte olduğu kişi ile yaşanan ilişkinin ciddiyeti araştırılır
  • Bu ilişki yüzünden eşine, çocuklarına, çevresine ve işine verdiği huzursuzluklar ve zararlar tespit edilir

Netice olarak elbette aldatıldığını farkeden erkek de, ya aile birliğini korumak ve yeniden tesis etmek amacı ile, ya da aile birliğini devam ettirmenin bir anlamı kalmamışsa, mahkeme süreçlerini hızlandırmak amacı ile özel dedektiflik bürolarına başvurabilir.

Aldatılan erkeğin dedektife başvurması konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketimize gelebilirsiniz. Hem gerekli açıklamaları yapmak hem gerekiyorsa bir özel dedektiflik hizmeti vermek için şirketimiz hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler