Aldatılan Kadın Dedektife Nasıl Müracaat Eder?

Aldatılan Kadın Dedektife Nasıl Müracaat Eder?

Aldatan eş için takip çalışmaları, özel dedektif büroları tarafından genel olarak iki bakımdan yapılmaktadır. Ya aile birliğinin devamı sırasında, ya da aile birliği sona ererken.

Aldatılan Kadın Dedektife Nasıl Müracaat Eder?

Aile birliği henüz dağılmadan önce eşlerden biri davranışlarında şüphe uyandıran eşin hatalarının düzeltilmesi amacı ile veya kusurlu eşin yanlış davranışları yüzünden diğer eşin ve çocukların mağdur olmaması amacı ile, ya da artık yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan aile birliğinin içinde bulunulan huzursuzluğun giderilmesi ve aile birliğinin yeniden kurulması amacı ile kusurlu eş için takip veya araştırma talep edilebilir.

Ya da eşlerin birlikte yaşaması ve evlilik birliğini sürdürmesi artık ne kendileri için ne de çocukları için imkansız hale gelmişse, veya boşanma davası açılmış ve mahkeme süreci hızlandırılmak isteniyorsa, diğer eş, takip veya araştırma talep edilebilir.

Bu durumlarda özel dedektifler veya özel araştırma görevlileri, takip edilen eşin gittiği yerler, kiminle buluştuğu veya kiminle birlikte olduğu, bu kişinin adı ve adres bilgileri, birlikte olduğu kişi ile yaşadığı ilişkinin ciddiyeti, bu ilişki yüzünden eşine, çocuklarına, çevresine ve işine verdiği huzursuzluklar ve zararlar araştırılıp tespit edilir.

Aldatılan eşin böyle durumlarda bir özel dedektiflik bürosuna gitmesi ve bir sözleşme yapması gerekmektedir. Yapılan sözleşme, talep edilen hizmetin koşullarının iyi anlaşılması bakımından önemlidir.

Özel dedektiflik bürolarının temel ilkeleri gereğince, eş takip veya eş aldatma araştırması talep eden eş, mutlaka boşanma amaçlı olarak mahkemeye başvurmuş olmalı ya da boşanmak için mahkemeye gitmek artık kaçınılmaz olmalıdır. Aksi halde bu tür takip ve araştırma talepleri doğrudan kabul edilmemektedir. Yani aile yaşamını temelden sarsacak ve aile birliğinin devam etmesine imkan bırakmayacak ölçüde bir geçimsizlik söz konusu olmalıdır. Sadece anlamsız şüphelere dayanarak eş takibi yapılamaz.

Aldatılan kadın özel dedektiflik bürosundan bu hizmeti aldığında, elde ettiği bilgi ve belgeleri sözleşmede açıklanan amaçlar dışında kullanamaz.

Bu arada unutulmaması gereken bir nokta daha var. Özel dedektifler, durumu kanıtlamaya yarayacak olan ses veya görüntü kayıtlarını, ancak halka açık alanlarda yapabilir. Bunun dışında elde edilecek kayıtlar özel yaşama müdahale sayılır ve suç teşkil eder. Kişisel hak ve hürriyetleri ihlal anlamına gelen bu yöntem anayasa ve diğer yasalar tarafından da kabul edilmemektedir.

Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre, ülkemizde her gün ortalama 280 civarında çift boşanmaktadır. Bu ürkütücü bir rakamdır. Bu boşanmaların büyük bir kısmı şiddetli geçimsizlik ve anlaşmazlık yüzünden. Bunu doğuran nedenlerin başında da eşlerin birbirlerini aldatması geliyor. Bu açıdan bakıldığında talep edilen özel dedektiflik hizmetlerinin başında neden eş takibi veya aldatma takibi geldiği ortadadır.

Aldatılan kadının dedektife nasıl müracaat edebileceği konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketimize gelmekte acele ediniz. Hem bu konularda hem de bir özel dedektiflik hizmeti almak ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler