Aldatılmanın İspatı Nasıl Yapılır?

Aldatılmanın İspatı Nasıl Yapılır?

Aldatma işi, karmaşık bir psikolojinin sonucudur. İnsan yaradılışında üç temel özellik vardır: özgüven, özsaygı ve özdeğer. Bunların hepsi, insanın ruh sağlığını ve sosyal yaşamını belirler. İnsanın özgüveni, geçmişini algılamasına ve kendisini tanımasına bağlıdır. Karşılaştığı sorunlar ile başedebilmesi, özgüveni sayesinde olur. İnsanın özsaygısı, kendisinin toplum içindeki farkındalığı ile ilgilidir. İnsanların bu çerçevede sahip oldukları özdeğerler, doğal olarak herkeste farklı şekillenir. Bu özdeğerler, ulaşılabilir olabilir, ama olmayabilir de.

Aldatılmanın İspatı Nasıl Yapılır?

İnsanların elindekiler ile yetinmemesi ve hayallerine ulaşamamanın verdiği hayal kırıklığı bazen psikolojik sorunlar yaratır. Bu yüzden insanlar gergin, kaygılı ve stresli olabilirler. Bu durumdaki insan öz değerini kaybeder ve kendisini değersiz görmeye başlar. Bunun sonucunda, bu kişi evliyse, gözü dışarıya kaymaya başlar. Bu aldatma sürecinin başlangıcıdır.

Aldatma kavramı kadın ve erkeğe göre farklı ele alınır. Kadınlar için düşünce ve duygular ön plandadır, erkekler içinse fiziksel dokunma aldatma kabul edilir.

Aldatma olayı eğer yukarıda açıklanan nedenlerle kişinin kendisini korkak, değersiz ya da beceriksiz gibi suçlamalara dayanıyorsa, bu kişilere aldatma yüzünden tepki göstermek, durumu daha içinden çıkılmaz hale getirecek ve evlilik birliğinin sonlandırılmasına kadar iş uzayacaktır. Ancak eşin aldatmasını bir ruhsal problem gibi algılayarak ona yaklaşılırsa, eş hatasını anlayabilir ve evlilik birliği kurtulabilir.

Özel dedektiflik firmalarından veya özel araştırma kuruluşlarından alınacak aldatılma takibi bu açıdan çok önemlidir. İşini doğru dürüst yapan ve profesyonel çalışan özel dedektiflik firmaları, bu nedenlerle sadece eşinden şüphe ettiği için hizmet talep eden eşlerin bu taleplerini kabul etmezler. Özel dedektiflik mesleği bu anlamda sosyal bir yarar sağlamaktadır. Çünkü yapılacak takip ve araştırma çalışmaları sonunda iki büyük yarar sağlanacaktır:

  • Ya az önce açıklandığı gibi yapılacak çalışmalar sonunda aldatan eşin durumu kanıtları ile ortaya konulacak ve aldatan eş yanlış yaptığını farkedecektir. Bu durumda özel dedektilik çalışmaları ile bir evliliğin yıkılmasının önünde geçilmiş olacaktır.
  • Ya da zaten boşanma süreci başlatılan bir evlilik ilişkisinde, artık birarada yaşamanın imkansızlığı ortaya çıkmıştır. Bu durum da özel dedektiflik çalışmaları ile elde edilen bilgi ve belgeler mahkemeye kanıt olarak sunulacak ve dava süreci hızlandırılmış olacaktır.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, ortada gerçekten bir aldatılma durumu varsa, yukarıda açıklanan sosyal yararların elde edilmesi için, eş takibi veya aldatılma takibi hizmetlerini vermektedir.

Bu çalışmalar sırasında aldatılma durumunun ispat edilmesi için, başta Anayasa olmak üzere ilgili bütün yasal düzenlemelerde yer alan kişi hak ve özgürlükleri, haberleşme hürriyeti ve konut dokunulmazlığı gibi hükümlere uygun şekilde ve yasaların öngördüğü yöntem ve araçlar kullanarak çalışma yürütülmektedir.

Aldatılmanın nasıl ispatlandığı konusunda detaylı bilgiler almak için, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına her zaman başvurabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler