Avrupa’nın Özel Dedektiflik İhtiyaçları

Avrupa’nın Özel Dedektiflik İhtiyaçları

Avrupa’da özel dedektiflik mesleğinin ilk adımları Amerika’dan çok önce atılmıştır. Avrupa’da ilk özel dedektiflik firması 1833 yılında Fransa’da kurulmuştur (Ticaret ve Sanayi İçin Evrensel Bilgi Bürosu - Le Bureau des Renseignements Universels pour le Commerce et l’Industrie). Amerika’da ise ilk özel dedektiflik firması 1850 yılında kurulmuştur (Pinkerton Ulusal Dedektiflik Ajansı - Pinkerton National Detective Agency). Ancak dedektiflik mesleği Amerika’da daha hızlı gelişme göstermiştir.

Avrupa’nın Özel Dedektiflik İhtiyaçları

Avrupa’da da özel dedektiflik hizmetlerinin insanlar tarafından bir ihtiyaç olarak görülmeye başlanması, orta sınıfın bir miktar varlıklı hale gelmesi ve zenginliğin tabana doğru yayılmaya başlaması ile birlikte olmuştur.

1964 yılında Viyana’da kurulan ve 22 üyesi bulunan Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu (International Federation of Associations of Private Detectives) üyelerinin tamamı Avrupa ülkeleridir. Ülkemizden de Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği bu Federasyon’a üye olmuştur. Bu derneğin üyesi olan şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da dolayısıyla Federasyon’un çalışmaları kapsamına girmektedir.

Bugün İngiltere’de uygulanmakta olan Özel Dedektif En İyi Uygulama Prosedürü, İngiltere’nin en iyi uygulama prosedürü kabul edilmektedir. Bu prosedür, özel dedektiflerin farklı uzmanlıkları, deneyimleri, rolleri ve sorumlulukları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yapılacak özel dedektiflik çalışmaları veya özel araştırma hizmetlerinin temelini şu faaliyetler oluşturmaktadır:

 • Araştırma yapma
 • Tanıklarla görüşme
 • Şüphelilerle görüşme
 • Bilgi ve kanıt toplama
 • Gizli gözlem yapma
 • Kanunlar, yönetmelikler ve standartlar

Özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin temelde şu çalışmaları yapabiliyor olması gerekir:

 • Talep edilen hizmetin amaçlarını tespit etmek ve detaylar konusunda müşterilerle anlaşmak
 • Müşterilere yasal düzenlemeler hakkında ve talep edilen hizmetin sonuçları konusunda önerilerde bulunmak
 • Yasal sınırlamalar, çalışmanın mali boyutu ve kaynak ve zaman kriterlerinin hesaba alındığı bir çalışma planı hazırlamak
 • Talep edilen hizmete en uygun soruşturma yöntemlerini tespit etmek ve kaynakları seçmek
 • Çalışma planını sürekli gözden geçirmek ve gerekli durumlarda müşterinin de onayını alarak değişiklikler yapmak
 • Çıkar çatışmaları yaşanıyorsa, en uygun ve etkili şekilde ve en kısa sürede bunun üstesinden gelmek.

Bu çerçevede olmak üzere, Avrupa’da yaşayan insanların da özel dedektiflik hizmetlerine, özel araştırma hizmetlerine ve danışmanlık ve hukuki hizmetlere ihtiyaçları olmaktadır.

Özel dedektiflik firmaları, bu kapsamda birbirinden çok farklı özelliklerde hizmetler vermektedir. Bir yandan da bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, yeni bir çok ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Sınırların bu kadar ortadan kalktığı ve kapitalizmin bu kadar geliştiği ortamda insanlar artık devletler tarafından değil çok uluslu büyük şirketler tarafından yönetilir hale gelmiştir. Bu ortamda özel dedektiflik firmaları da sınırlar ötesi hizmet verebilir durumdadır. Şirketimiz, Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, bu anlamda talep olması durumunda, Avrupa ülkelerinde de özel dedektiflik ve özel araştırma hizmetleri verebilecek güce erişmiştir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler