Bilgilerin Güvenliği ve Gizliliğinde Dedektifin Sorumluluğu

Bilgilerin Güvenliği ve Gizliliğinde Dedektifin Sorumluluğu

Özel dedektifler, verdikleri hizmetler öncesinde ve sonrasında hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar hakkında sayısız bilgi ve belgeye sahip olurlar. Ancak burada önemli olan özel dedektiflik bürolarının ve buralarda görev yapan özel dedektiflerin, Anayasa ve diğer yasal düzenlemeler ile belirlenen sınırlar içinde kalma zorunda olduklarıdır.

Bilgilerin Güvenliği ve Gizliliğinde Dedektifin Sorumluluğu

Herşeyden önce özel dedektifler, anayasa gereğince, insanların özel yaşamlarının gizliliğine, konut dokunulmazlığına ve haberleşme hürriyetlerine müdahale etmemek zorundadırlar.

Bunun yanında ceza kanununda özel yaşama ve yaşamın gizli alanlarına karşı işlenen suçlar ayrıca düzenlenmiştir. Bu kapsamda ayrı ayrı maddelerde şu konular ele alınmıştır:

  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme
  • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
  • Özel hayatın gizliliğini ihlal etme
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi
  • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Bu ihlallerin her biri hapis ve para cezası gerektiren suçlardır ve kendi içinde ağırlaştırıcı nedenleri bulunmaktadır.

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üye olan özel dedektiflik büroları, Özel Dedektifler Derneği Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği ilkelerine bağlı kalarak hizmet vermektedirler. Bu çerçevede özel dedektifler bütün faaliyetleri boyunca yasal düzenlemelere özen göstermek ve yasal veya ahlaki açıdan uygun olmayan hizmet taleplerini geri çevirmekle yükümlüdürler.

Yürürlükteki yasalara göre açıkça suç olan ve hukuka aykırı elde edilmesi durumunda mahkemeler tarafından delil olarak kabul edilmeyen, telefonların dinlenmesi, cep telefonlarının kaydedilmesi ve özel yaşamın ihlaline yönelik suç teşkil eden talepler kesinlikle kabul edilmemektedir.

İşin doğrusu, 1994 yılında Meclis’e getirilen ancak kabul edilmeyen özel dedektiflik yasası, özel dedektifler, özel araştırma görevlileri ve büro personeli olarak çalışan kişilerin mesleğe kabul edilmeleri, disiplin suçları ve daha birçok düzenlemeyi içermektedir. Bugün hala çıkarılamamış olan bu yasa aslında önemli bir ihtiyaca cevap verecek niteliktedir. Aynı zamanda özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin, bilgilerin güvenliği ve gizliliği konusundaki sorumluluklarını da düzenlemektedir.

Bu yasaya göre, özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, insanların onurlarına ve kişisel haklarına zarar veremezler, insanların özel yaşamlarını ihlal edemezler ve özel yaşama ilişkin bilgileri farklı amaçlarla kullanamazlar.

Derneğe üye olan ve özel dedektiflik faaliyetlerini gereği gibi yapan özel dedektiflik büroları, faaliyetleri sırasında elde ettikleri bilgilerin güvenliğini sağlamak ve gizli tutulmasına özen göstermek konusunda sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Ancak sahte dedektiflerin bu konuda da titiz olmayacakları kesindir. Bu nedenle özel dedektiflik hizmeti alırken dikkatli olmak ve sahte dedektiflerden uzak durmak gerekmektedir.

Dedektiflerin, bilgilerin güvenliği ve gizliliği konusundaki sorumlulukları hakkında daha fazla açıklama ihtiyacı duyulabilir. Her durumda şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz eğitimli ve deneyimli çalışanları ile sonuca odaklı, hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler