Boşanma Davası Nasıl Hızlı Sonuçlanır?

Boşanma Davası Nasıl Hızlı Sonuçlanır?

Medeni Kanun, boşanma nedenlerini şu şekilde sıralamıştır:

Boşanma Davası Nasıl Hızlı Sonuçlanır?
  • Zina yapmak
  • Hayata kast etmek
  • Çok kötü veya onur kırıcı davranışlarda bulunmak
  • Suç işlemek ve haysiyetsiz hayat sürmek
  • Evi terketmek
  • Akıl hastalığına yakalanmak
  • Evlilik birliğini sarsacak seviyede şiddetli geçimsizlik yaşamak

Yasaya göre bu durumlardan birinin varlığı, boşanma davası açmak için yeterlidir.

Boşanmak eğer evlilik birliğinde varılan en son nokta ise, boşanma davası açmak kaçınılmaz olacaktır. Ama bunun için en ufak bir şüphenin bile olmaması gerekir. Eşlerden biri ayrılmak kararı ile mahkemeye boşanma davası açtığı anda boşanma süreci de başlamış olur. Mahkeme ilk adımda dava dosyası üzerinde inceleme yapar ve davanın kabulüne veya reddine karar verir. Boşanma sürecinde önce boşanma davası açan eş ve diğer eş karşıklıklı olarak dinlenir. Birbirilerine karşı yaptıkları suçlamalar ve savunmalar dinlenir. Arkasından inceleme ve tahkikat aşaması başlar. Bu aşamada tanıklar dinlenir, mahkemeye sunulan deliller değerlendirilir.

Boşanma davaları çoğu zaman çabuk sonuçlanmaz. Davanın ne kadar süreceği, nerede açıldığına, boşanmanın gerekçesine, boşanma konusunda uzman bir avukat ile davanın takip edilip edilmediğine, davanın anlaşmalı mı açıldığına veya çekişmeli mi olduğuna, tanıkların ve mahkemeye sunulan delillerin durumuna, mahkemenin verdiği kararın temyiz edilip edilmediğine va daha birçok faktöre bağlıdır. Her boşanma davasının özel koşullarına ve ayrıntılarına göre boşanma davaları da uzayıp gidebilir.

Boşanma davasının hızlı sonuçlanması için çok iyi hazırlanmış kusursuz bir boşanma dilekçesi yanında, boşanmaya yönelik bilgi ve belgelerin, yani kanıtların çok iyi toparlanmış olması da önemlidir.

Bu aşamada özel dedektifler ve özel araştırma görevlilerine çok iş düşmektedir. Boşanma davası açacak taraf, dava açmadan önce, iddialarını kanıtlamaya yarayacak elinde ne kadar bilgi ve belge varsa, boşanma davası da o derece hızlı sonuçlanacaktır.

Hem yasal düzenlemeler açısından hem de Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin hazırlamış olduğu Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği esasları açısından, özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde gizlice çekilmiş görüntü ve ses kayıtlarını kanıt olarak sunamazlar. Kanıtların bu şekilde elde edilmesi hukuka aykırıdır, üstelik suç teşkil etmektedir. Yine de zaman zaman Yargıtay’ın verdiği bazı bazı kararlarda, hukuka aykırılık konusunda esnek davrandığı görülmektedir. Bu yüzden özel dedektiflerin topladığı kanıtların avukatlar tarafından bu yönden yorumlanması ve bundan sonra mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması, talep edilmesi halinde, boşanma davalarını hızlandıracak şekilde takip ve araştırma hizmetleri vermekte ve bu çerçevede yasalara ve etik ilkelere uygun şekilde kanıt toplamaktadır.

Boşanma davasının nasıl hızlı sonuçlandırılacağı konusunda ayrıntılı bilgi almak ve böyle bir hizmet ihtiyacı varsa, koşullarını görüşmek için şirketimiz yönetici ve çalışanlarına güvenle müracaat edebilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler