Dedektif Aşık Olur mu?

Dedektif Aşık Olur mu?

Literatürde özel dedektif genel olarak şu şekilde tarif edilmektedir: yasal düzenlemeler çerçevesinde, talep edilen herhangi bir takip ve araştırma hizmetini veren ve bu sırada elde ettikleri bilgi ve belgeleri, analiz eden, değerlendiren ve bir rapor eşliğinde bunları çalışmayı talep eden kişi veya kuruluşlara teslim eden uzmanlara dedektif denmektedir. Özel dedektifler veya özel araştırma görevlileri bu hizmetleri kendi başlarına bağımsız olarak verebildikleri gibi, herhangi bir özel dedektiflik firmasına bağlı olarak da verebilirler.

Dedektif Aşık Olur mu?

Bu tanımdan hareketle genel olarak özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin sahip olması gereken nitelikler şunlar olmaktadır:

  • Herşeyden önce etik ilkelere uymak zorundadırlar. Bu etik ilkeler Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’nde de yer almaktadır.
  • Gizlilik ilkelerine uymak en önemli noktadır. Özel dedektifler sözleşme yapılırken kendilerine açıklanan veya çalışmalar sırasında elde edilen özel bilgi ve belgelerin gizli tutulmasına önem verirler. Bu bilgi ve belgeler hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
  • Özel dedektifler, kendilerinden bir hizmet talep eden kişi ve ya kuruluşlar ile işin başında mutlaka bir sözleşme yaparlar. Talep edilen hizmetin ayrıntıları, sınırları, koşulları bu sözleşme ile belirlenir. Özel dedektifler veya özel araştırma görevlileri hiçbir şekilde sözleşme koşullarının dışına çıkmazlar.
  • Bütün özel dedektifler, ilgili yasal düzenlemeleri bilmek ve bunların dışına çıkmamak zorundadır. Anayasa başta olmak üzere, ticaret kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu, ceza kanunu ve verdikleri hizmet ile ilgili bütün diğer yasal hükümleri bilirler ve bu çerçevede hizmet verirler.
  • Özel dedektifler, faaliyetleri sırasında, fotoğraf çekerken, video görüntü alırken veya ses kaydı yaparken, bu çalışmaları herkese açık alanlarda yaparlar. Kişi hak ve özgürlüklerine uygun olmayan ve özel yaşamı ihlal eden hareketlerden kaçınırlar.
  • Yine bütün özel dedektifler ve özel arştırma görevlileri, dedektiflik mesleğinin gelişmesine zarar verecek ve mesleğin onur ve ilkelerine aykırı olacak hiçbir faaliyetin içinde olmazlar.
  • Eğer faaliyetleri sırasında özel dedektifler herhangi bir suç unsuruna rastlarlarsa, suça yönelik bütün bilgi ve belgeleri devletin resmi güvenlik güçlerine teslim ederler.
  • Nihayet hiçbir özel dedektif, yasaların suç olarak kabul ettiği yöntemleri kullanmazlar ve delil toplarken yasal olmayan yöntemlere yönelmezler.

Buraya kadar açıklanan bütün nitelikler, profesyonel dedektiflerde olması gereken özelliklerdir. Peki dedektifler bu çalışmaları sırasında müşterilerine aşık olabilir mi?

Bu çok hassas bir konudur. Aşık olmak bir duygu meselesidir. Sadece özel dedektiflik mesleğine özgü değil, her meslekte birlikte çalışan kişiler veya mesleklerini ifa ederken muhatap oldukları müşteriler ile gönül ikişkileri olabilir. Ancak özel dedektiflik mesleğinde bu konuya yine de farklı yaklaşmak gerekir. Çünkü faaliyetleri gereği özel dedektifler olsun özel araştırma görevlileri olsun, müşterilerinin sırlarına veya en gizli bilgilerine ulaşma imkanı vardır. Bu yöndeki bilgi ve belgeler ya baştan hizmetin tanımı yapılırken verilmiş olur, ya da çalışmalar sırasında elde edilmiş olur. Bu bilgilere dayanarak özel dedektiflerin müşterileri ile duygusal bir ilişkiye girmesi çok da kabul edilen bir durum değildir. Herşeyden önce Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan etik ilkeler ve çalışma kuralları da bu şekildeki yaklaşımları doğru bulmamaktadır. Bu yönde net bir ifade kullanılmamış olsa da etik olarak bu tür davranışlar doğru bulunmamaktadır. Profesyonel özel dedektiflik firmaları, bu arada Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bu şekilde duygusal bir ilişki hissedildiği anda, o özel dedektiften bu hizmeti geri almakta ve hizmet için başka bir özel dedektif görevlendirmektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler