Dedektif Hangi Konuları Araştırmaz?

Dedektif Hangi Konuları Araştırmaz?

Özel dedektiflik hizmet alanlarının çok geniş olduğunu çeşitli defalar ifade etmiştik. Öyle ki dedektiflik hizmetleri yanında çeşitli takip işleri, araştırma işleri de bu kapsamda yapılmakta, üstelik talep eden kişi ve kuruluşlara danışmanlık ve hukuki hizmetler de verilmektedir.

Dedektif Hangi Konuları Araştırmaz?

Eş takibi, sevgili takibi, aldatılma takibi, çocuk takibi, çocuk arkadaşlarının takibi, öğrenci takibi, kötü alışkanlıkların takibinden adres tespiti, araç takibi, casus yazılım tespiti, delil toplama gibi çalışmalara kadar, hatta iş ortağı takibi, personel takibi, özgeçmiş araştırma, böcek cihazları araştırması, gizli kamera araştırması, dinleme cihazı araştırması, marka araştırması, elektronik ve teknik araştırma gibi kuruluşlara yönelik takip ve araştırma çalışmalarına kadar çok geniş bir alanda özel dedektiflik hizmetleri verilmektedir.

Peki hizmet alanının bu kadar geniş olması, akla gelen gelmeyen her takibin veya araştırmanın yapılabileceği anlamına mı geliyor? Hayır. Henüz yasalaşmamış olsa da özel dedektiflik yasa taslağının Yemin başlıklı maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: mesleğe kabul edilen özel dedektiflere, yasaya, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun faaliyet gösterecekleri konusunda namus ve vicdan üzerine yemin ettirilir.

Yasa taslağının bir başka maddesinde ise şu ifadeler yer almıştır: özel dedektiflik büroları ve buralarda çalışan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, çalışmaları sırasında, insanların onurlarını kıran ve kişisel haklarına zarar veren, özel yaşamı ihlal eden davranışlarda bulunamazlar ve özel yaşama ilişkin bilgileri farklı amaçlarla kullanamazlar.

Özel Dedektifler Derneği tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan Özel Dedektifler Derneği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’nin Yasal Uyarı başlıklı maddesinde de bu konu ele alınmıştır. Anayasa ve ceza kanununa göre suç kabul edilen, polis, asker, jandarma veya istihbarat görevlilerine bile maheme kararı ile izin verilen, yasalara aykırı şekilde elde edilmesi durumunda mahkemeler tarafından delil olarak kabul edilmeyen, cep telefonu kayıtları, telefonların dinlenmesi, gizli kamera kayıtları veya özel yaşamın ihlali olan diğer uygulamalar gibi suç içeren faaliyetler, dernek üyeleri tarafından kesinlikle yapılamaz.

Dernek üyelerinden biri bu tür uygulamaları yaparsa suç işlemiş kabul edilecek ve durum resmi makamlara bildirilecektir.

Özel Dedektifler Derneği üyelerinin yapmayacağı faaliyetler şunlardır:

  • Cep telefonu kayıtları veya mesaj kayıtları hiçbir şekilde alınamaz.
  • Casus programlar ve dinleme araçları kesinlikle kullanılamaz.
  • Aralarında kan bağı olmayan kişilerden gelecek takip ve araştırma talepleri kabul edilmez.
  • Aralarında ticari bir ilişki olmayan kuruluşlarından gelecek takip ve araştırma talepleri kabul edilmez.
  • Aralarında alışveriş belgesi olmayan ticari kişilerden gelecek takip ve araştırma talepleri kabul edilmez.
  • Teknolojik olsun olmasın hiçbir şekilde cihaz satışı yapılamaz.

Dedektifllerin hangi konularda araştırma ve takip işleri yapamayacakları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istenebilir. Böyle durumlarda şirketimiz çalışanlarına başvurabilirsiniz. Hem bilgi vermek hem de bir özel dedektiflik hizmeti talebinizi yerine getirmek için şirketimiz her zaman yanınızda olacaktır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler