Dedektif Müşterisini Açıklar mı?

Dedektif Müşterisini Açıklar mı?

Hayır açıklamaz. Bütün özel dedektiflik bürolarının ve bu bürolarda çalışan özel dedektiflerin, özel araştırma görevlilerinin hatta bu büroların sekreterya işlerini yapan çalışanların en büyük sorumluluğu, kendilerinden bir takip veya araştırma hizmeti talep eden kişi ve kuruluşlara ait hiçbir bilgiyi paylaşmamaktır. Bu özel dedektiflik bürolarının uyguladığı en temel etik kuraldır. Bu kural gereğince bu sayılan kişiler,

Dedektif Müşterisini Açıklar mı?
  • Müşterilerinin kim oldukları hakkında,
  • Müşterilerinin kendilerinden hangi takip veya araştırma hizmetlerini talep ettikleri hakkında,
  • Müşterilerinin çalışma başında, talep edilen hizmetin kapsamını belirlemek amacı ile kendilerine verdiği bilgi ve belgeler hakkında ve
  • Yapılan takip veya araştırma hizmetleri sırasında elde ettikleri bilgi ve belgeler hakkında

hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda açıklama yapmaz ve üçüncü kişilere bu bilgi ve belgeleri vermez.

Bu açıklanan sorumluluk, özel dedektiflik hizmetlerinin gizliliği ilkesi ile ilgilidir. Ancak özel dedektifler veya araştırma görevlileri, takip veya araştırma hizmetlerini verdikleri sırada bir suç unsuru ile karşılaşırlarsa, ancak bu durumda savcılığa konuyu iletmek yükümlülükleri vardır. Bunun dışında ellerinde bulunan her türlü bilgi ve belgeyi, sadece bu hizmetleri talep eden kişi ve kuruluşlar ile paylaşacaklardır.

Özel dedektiflik mesleğinin bir diğer ilkesi de özel yaşama müdahale etmemek ve kişi hak ve özgürlüklerine zarar vermemektedir. İnsanların kişisel bilgilerine saygılı olmak gerekir. Özel dedektifler, özel yaşama saygı çerçevesinde hizmet vermeye çalışırlar ve elde ettikleri bilgileri talep sahibi dışında kimse ile paylaşmazlar. Aynı zamanda üçüncü kişilerin, takip ve araştırma ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşamaması için de gerekli özen ve titizliği gösterirler.

İşin doğrusu, hizmet talep edildiği anda bu hizmeti talep eden kişi veya kuruluşlar ile yapılan sözleşmede de bu hususlar mutlaka yer alır. Özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi ve güçlenmesi için bütün özel dedektiflk bürolarının bu esas doğrultusunda hizmet vermesi beklenmektedir. Ancak son günlerde sayıları gittikçe artan sahte veya korsan özel dedektiflik büroları bu ilkelerden o kadar uzak faaliyet gösteriyorlar ki, bundan hem hizmeti talep eden kişi ve kuruluşlar, hem de özel dedektiflik mesleği zarar görmektedir.

Bu nedenle özel dedektiflik hizmeti alınacağı zaman, ileride mağdur duruma düşmemek için, baştan seçici davranmak ve güvenilir özel dedektif büroları ile çalışmak gerekir. Bunun için de uzun zamandır bu sektörde faaliyet gösteren ve özellikle Özel Dedektifler Derneği üyesi olan özel dedektif büroları en güvenilir olanlardır. Bir de sonradan doğacak ihtilaflarda önemli olacağından, özel dedektif büroları ile baştan yazılı bir sözleşme yapmanın yararı büyüktür.

Dedektiflerin müşterilerini ve müşterileri ile ilgili bilgi ve belgeleri açıklamaları konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketimize gelmelisiniz. Aynı zamanda bir özel dedektiflik hizmeti de almak istiyorsanız, şirketimiz her türlü hizmeti vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler