Dedektif Nasıl Bulunur?

Dedektif Nasıl Bulunur?

Ülkemizde özel dedektiflik hizmetleri ile ilgili olarak ne bir yasa, ne kanun hükmünde bir kararname ne de bir genelge çıkarılmış değildir. Bu ciddi bir eksiklik olmasına rağmen, ilk yasa teklifinin Meclis’te görüşüldüğü 1994 yılından günümüze gelinceye kadar durum değişmemiştir.

Dedektif Nasıl Bulunur?

Ancak bir yandan da özel dedektiflik büroları ve özel araştırma kuruluşları kurulmakta ve çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Sayıları gittikçe artan bu kuruluşların içinde, işini hakkıyla yapmaya çalışanlar yanında, maallesef kolay para kazanma yolunu seçenlerin sahte faaliyetleri de yok değil.

2007 yılında Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği (kısaca Özel Dedektifler Derneği) kurulunca bir anlamda dedektiflik mesleğine çeki düzen verilmeye başlanmıştır. Bu dernek hem özel dedektiflik yasasının çıkarılması için hem de dedektiflik mesleğinin gelişimi açısından çok önemli çalışmalar yapmaktadır.

En başta da, yasal boşluk içinde ülkemizde özel dedektiflik hizmetlerinin bir düzen içinde yürütülmesini sağlamak üzere Özel Dedektifler Derneği Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ni çıkarmıştır.

Bugün faaliyet gösteren bütün özel dedektif büroları ve özel araştırma kuruluşları bir yönetmelikte sözü edilen ilkelere bağlı kalmaktadır. En azından özel dedektiflik yasası çıkarılarak çalışma esasları ve yöntemleri belirleninceye kadar, bu yönetmelik önemli bir klavuz durumundadır. Gelen araştırma talepleri, bu yönetmelik kriterlerine göre özen ve titizlik gösterilerek değerlendirilmekte ve yasal bir dayanağı olmayan başvurular geri çevrilmektedir.

Mevcut yasalara göre açıkça suç olan konulara, polis ve askerlerin bile savcılık izni olmadan yapamayacakları araştırmalara, yasal olmayan yollardan elde edilmesi halinde mahkemelerin delil olarak kabul etmeyeceği yöntemlere ve özel yaşamın ihlal edilmesine yönelik taleplere kesinlikle cevap verilmemektedir. Kısaca ahlaki ve yasal bir dayanağı olmayan talepler geri çevrilmektedir.

İşte bu yüzden, bu ilkeler ile hareket eden özel dedektiflik bürolarında veya özel araştırma kuruluşlarında çalışan dedektifler tercih edilmelidir. Peki nasıl bulunacak bu dedektifler? Özel dedektiflik bürosunun uzun zamandır sektörde faaliyet gösteriyor olması, Özel Dedektifler Derneği’nin bir üyesi olması, sektörde adından övgü ile bahsediliyor olması, rakiplerini küçümseyen, onlara tepeden bakan bir konumda olmaması ve aldıkları işleri kısa sürede ve sorunsuz tamamlıyor olması, o büroda çalışan dedektiflerin de nitelikli ve güvenilir olduğunu gösterir.

İyi bir özel dedektif, konusunda uzman olan, toplum psikolojisinden anlayan, soruşturma ve sorgulama tekniklerini bilen, suçlu ve şahıs davranışlarını çözümleyebilen, kriminal laboratuvarlarda eğitim almış olan, suç psikolojisi ve kriminoloji konularında bilgi ve deneyim sahibi olan, yasal düzenlemeleri bilen, teknolojik donanımları tanıyan ve bunları kullanabilen kişilerdir. Bu kadar donanımlı özel dedektifler de büyük ve güçlü firmalarda çalışırlar.

Dedektiflerin özellikleri ve iyi bir dedektifin nasıl bulunacağı konusunda daha fazla açıklama isteniyorsa, şirketimiz çalışanları gerekli bilgileri vermeye hazırdır. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti alma ihtiyacı varsa şirketimiz en hızlı ve güvenli hizmeti vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler