Dedektif Nasıl Çalışır?

Dedektif Nasıl Çalışır?

Bugün ülkemizde dedektiflik hizmetlerini, ağırlıklı olarak eşler arasında yaşanan sıkıntılar ve kurumsal araştırmalar teşkil etmektedir. Özel dedektiflik dendiğinde akla ilk gelen iki başlık bunlar.

Dedektif Nasıl Çalışır?

Eşler arasındaki sorunlar özel dedektiflik bürolarının kapılarını çalmada ilk sırada, ancak her sorun yaşayan aile mutlaka özel dedektif tutmuyor tabii ki. Tutmak isteseler de her dedektiflik bürosu hemen bu talebi kabul etmiyor. Çünkü hizmet talep edilmesi durumunda özel dedektiflik bürolarının da bir takım prensipleri bulunuyor.

Bugün özel dedektiflik yasası hala çıkarılmayı bekliyor ama bunun yerine yürürlükte olan medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza hukuku ve bunların üstünde anayasa var. Bu yasal düzenlemeler ve bugüne kadar yapıla gelen özel dedektiflik uygulamaları, bir takım prensiplerin oluşmasına imkan vermiştir. Bir de Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından çıkarılan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği var.

Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, bütün faaliyetlerinde bu yasal düzenlemelere uygun hareket etmek durumundadırlar. Bu ilke, eşler arasında yaşanan sorunlarda da, kurumsal araştırmalarda da aynı şekilde uygulanmaktadır.

Özel dedektiflik ilkeleri gereğince, özel dedektiflik bürolarına gelen eş takibi hizmet talepleri, ancak mahkemeye boşanma davası açılmış olması halinde alınmaktadır. Ya da kurumsal başvurularda, konu mahkemelere intikal etmişse ancak araştırma talepleri alınmaktadır. Kısaca adli başvurusu yapılmamış anlaşmazlık durumlarında takip veya araştırma hizmetleri verilmemektedir.

Boşanma davalarında eşler, mahkemeye güçlü kanıtlar sunmak amacı ile özel dedektiflik hizmeti almaktadır. Kurumsal araştırmalar ise ağırlıklı olarak, marka araştırmaları, sahte ürün araştırmaları, baskın için kişi takibi, personel araştırması ve özgeçmiş araştırması gibi konularda yapılmaktadır.

Özel dedektiflik büroları, herhangi bir takip veya araştırma hizmet talebi aldıklarında, öncelikle yukarıda değinildiği gibi yasalara uygunluk bakımından ön değerlendirme yaparlar. Herhangi bir olumsuzluk görülmezse, arkasından hizmeti talep eden kişi veya kuruluş ile bir sözleşme yapılır. Sözleşmede talep edilen hizmetin tanımı, detayları ve özel koşulları detaylı bir şekilde yer alır. Özel dedektiflerin faaliyet sınırlarını göstermesi açısından bu sözleşmenin önemi büyüktür.

Sözleşme yapıldıktan sonra özel dedektif veya araştırma görevlisi delil toplamaya başlar. Gerek bu delillerin toplanması ve gerekse bu sırada kullanılan ekipmanlar açısından özel dedektiflerin ve araştırma görevlilerinin, Özel Dedektifler Derneği tarafından yayınlanan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ne uyma zorunlulukları vardır.

Delil toplama aşamasından sonra sıra, toplanan bu delillerin incelenmesine, analiz edilmesine ve değerlendirilmesine gelir. Arkasından bu çalışma sırasında elde edilen bulguları içeren bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun müşteriye verilmesi ile birlikte talep edilen hizmet tamamlanmış olur.

Özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlilerinin nasıl çalıştığı konusunda daha fazla bilgi almak isteniyorsa, şirketimize gelmekte acele ediniz. Hem bu konularda hem de bir özel dedektiflik hizmeti almak ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz çalışanları hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler