Dedektif Nasıl Olmalıdır?

Dedektif Nasıl Olmalıdır?

Bir özel dedektif, en azından Özel Dedektifler Derneği tarafından hazırlanan ve yayınlanan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’nde açıklanan mesleki etik kurallara uygun hareket etmek zorundadır. Henüz bir özel dedektiflik yasası çıkarılamadığı için, söz konusu yönetmelik şu yasal düzenlemeler esas alınarak hazırlanmıştır:

Dedektif Nasıl Olmalıdır?
 • 5253 sayılı Dernekler Kanunu
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu
 • Özel Dedektifler Derneği Tüzüğü
 • Özel Dedektifler Derneği Genel Kurul Kararları
 • Özel Dedektifler Derneği Merkez Yönetim Kurulu Kararları

Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’nin Dernek Üyelerinin Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı üçüncü bölümünde, özel dedektiflerin görev ve yetkileri şu şekilde açıklanmıştır:

 • Aile içindeki kişilerin, aileye zarar veren davranışlarının veya kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarının araştırılması
 • Kaybolan ya da kendisinden haber alınamayan kişilerin nerede yaşadıklarının bulunması
 • Çalınan veya kaybolan malların bulunması
 • Şirketlerin üst düzey yöneticileri ve temsilcilerinin, dürüst ve güvenilir olup olmadıklarının, işverene karşı tutum ve davranışlarının, çalıştıkları şirket aleyhine başka şirketlerle işbirliği yapıp yapmadıklarının tespit edilmesi
 • Şirketlere bağlı acente, distribütör, bayi ya da şubelerin, sözleşme koşullarına ve ticari ahlaka uygun faaliyet gösterip göstermediklerinin araştırılması
 • Haklarında icra takibi yapılan kişi veya kuruluşların üzerilerinde bulunan menkul ve gayrimenkul varlıkların ve bunların üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının araştırılması
 • Şantaj, kaza, sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık araştırmaları, sahte muhasebe, aile hukuku, fikri mülkiyet hakkı, geri alma, hukuki destek, gözlem ve takip, iz bulma araştırmaları ve ceza kanunu, medeni kanun, ticaret kanunu ve borçlar kanunu gibi yasal düzenlemeler çerçevesinde talep edilen diğer araştırmalar

Özel dedektifler, müşterileri tarafından talep edilen bu araştırmaları, bir sözleşmeye dayanarak ve bir ücret karşılığında yaparlar. Ne özel dedektifler, ne de adına hizmet verdikleri özel dedektiflik büroları, bu hizmetler sırasında elde edilen bilgileri hiç kimseye açıklayamazlar. Ellerindeki bütün bilgi ve belgeleri ve her türlü detayı sadece müşterilerine sunmak zorundadırlar. Ancak bu hizmetler sırasında polis, asker veya jandarmayı ilgilendiren bir suç işlendiği bilgisine ulaşırlarsa, buna yönelik bilgi ve belgeleri savcılığa vermek zorundadırlar. Meslek ahlakı bakımından özel dedektiflik büroları ve özel dedektifler, müşterilerine gerçeğe aykırı bilgi ve rapor veremezler.

Toparlamak gerekirse, özel dedektifler, sorumluluk sahibi, yükümlülüklerini bilen ve hem müşterilerine hem de çalıştıkları özel dedektiflik bürolarına karşı dürüst ve ahlaklı olmak zorundadır. Sözleşmede talep edilen ve araştırma kapsamına giren bütün çalışmaları gerçekleştirmek ve iş sonunda bir rapor vermek zorundadır. Dedektiflik mesleğinin etik ilkelerini bilmek ve buna uygun hizmet vermek zorundadır.

Dedektiflerin hizmet alanları, sahip olmaları gereken nitelikleri ve dedektiflerin nasıl olmaları gerektiği konularında daha fazla açıklama istenirse, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına her zaman başvurabilirsiniz. Bunun yanında eğer bir özel dedektiflik hizmeti almak isteniyorsa, firmamız eğitimli ve deneyimli çalışanları ile her zaman yanınızdadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler