Dedektif Nasıl Olunur?

Dedektif Nasıl Olunur?

Mevcut durumda dedektif nasıl olunur sorusunun tam bir cevabı yok. Çünkü bu konuda yasal bir düzenleme yapılamadığı için, ne bir dedektifin taşıması gereken nitelikler, ne dedektif olmanın koşulları, ne de dedektif mesleğinin sınırları, denetimi, sorumlulukları ve yükümlülükleri belirlenmiş değildir. Ama dedektiflik mesleği yıllardır yapılmaktadır.

Dedektif Nasıl Olunur?

Böyle olduğu için de bu mesleğin yasal yönü, mevcut yasalar çerçevesinde çözümlenmektedir. Mesleğe özgü nitelikler, koşullar ve uygulama prensipleri ise özel dedektiflik bürolarının ve özel araştırma kuruluşlarının faaliyetleri ve Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin çabaları ile şekillenmektedir.

Özel dedektiflik çalışmaları, kişi veya kuruluşların, araştırılmasını istedikleri bir konuda, video kameralar, fotoğraf makineleri, ses kayıt sistemleri gibi araçlar kullanarak veya internet ve bilgisayar ağlarından yararlanarak ve çeşitli yazılımlar kullanarak deliller toplama, bu delilleri değerlendirme ve sonuca gitme işidir.

Böyle olunca özel dedektiflerin veya araştırma görevlilerin özel kişiler olmaları gerekir. Konularında uzman olan, kriminal laboratuvarlarda eğitim almış olan, suç psikolojisi ve kriminoloji konularında bilgi ve deneyim sahibi, hatta suç bilimi üzerine yüksek lisans eğitimi almış kişiler olmaları gerekir.

Özel dedektiflik Amerika ve Avrupa’da çok yaygın kullanılan bir meslektir. Bu ülkelerde olduğu gibi bizde de dedektiflik mesleğini genelde resmi kuruluşlardan emekli olan güvenlik mensupları yapmaktadır. Çoğu zaman da görevlerini yaparlarken güvenlik güçleri ile birlikte hareket ederler.

Özel dedektifler ve araştırma görevlileri, çalışmaları sırasında hem kendi kimliklerini hem de görev aldıkları kişi ve kuruluşların bilgilerini gizli tutarlar. Tanındıklarını anladıkları andan itibaren yardımcılarını devreye sokarlar.

Yukarıda da değinildiği gibi özel dedektifler, toplum psikolojisinden anlayan, soruşturma ve sorgulama tekniklerini bilen, suçlu ve şahıs davranışlarını çözümleyebilen, yasal düzenlemeleri bilen, teknolojik donanımları tanıyan ve bunları kullanabilen kişilerdir. Bu özelliklere sahip olmak basit değildir. Çoğu zaman yılların verdiği deneyim gerektirir. Bu yüzden özellikle son yıllarda, ardı ardına açılan dedektiflik bürolarına ve internet üzerinden yapılan tanıtımlara dikkatli yaklaşmak gerekir.

Her sektörde kolay para kazanmanın peşinde olan insanlar vardır. Dedektiflik sektöründe de bu insanlar yok değil. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte, kurdukları sahte siteler üzerinden, kendilerinin ilk özel dedektiflik bürolarından biri olduğunu iddia eden veya kadrolarında en yetkin dedektiflerin ve araştırma görevlilerinin olduğu söyleyen firmalar gittikçe çoğalmaktadır. Bir özel dedektiflik yasasının çıkartılamamış olması da bu kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürmektedir.

Eğer bu yasa çıkacak olursa, özel dedektif olabilmek için, İl Özel Dedektiflik Komisyonu’na başvurmak gerekecek. Bu komisyon, 60 gün içinde başvuruyu değerlendirecek ve uygun bulursa Özel Dedektiflik Kurulu’na gönderecek. Kurul 45 gün içinde kararını verecek. Başvuruyu olumlu bulursa özel dedektiflik ruhsatı düzenlenecek ve teslim edilecek.

Nasıl dedektif olunacağı konusunda daha fazla açıklama isteniyorsa, şirketimize gelebilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz en hızlı ve güvenli hizmeti verecektir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler