Dedektif Olmak İçin Hangi Akademik Mezuniyet Gereklidir?

Dedektif Olmak İçin Hangi Akademik Mezuniyet Gereklidir?

Bir türlü çıkarılamayan özel dedektiflik yasa taslağında, Özel Dedektifliğe Kabul Şartları başlıklı madde, özel dedektiflerin eğitim durumları ile ilgili olarak, en az üç yıllık yüksek okulu mezunu olmak koşulunu getirmiştir. Ancak Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından 2007 yılında yeniden hazırlanan yasa taslağında, özel dedektiflerin en az dört yıllık yüksek okul mezunu olması gerektiği önerilmiştir.

Dedektif Olmak İçin Hangi Akademik Mezuniyet Gereklidir?

Özel araştırma görevlileri için eğitim durumu olarak her iki yasa taslağında da en az lise veya dengi okul mezunu olmak yeterli görülmüştür.

Söz konusu yasa hala çıkarılamadığı için, bugün özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin hangi okullardan mezun olmaları gerektiği konusunda bir sınırlama yoktur. Bu belirsizliğin özel dedektiflik mesleğine ne kadar zarar verdiği bilinen bir gerçektir.

Çünkü özellikle internet dünyasının sınırsız boşluğu içinde bugün her önüne gelen özel dedektiflik bürosu açmakta ve nitelikli, deneyimli ve uzman özel dedektifler ile hizmet verdiklerini iddia etmektedirler. Oysa özel dedektiflik yasası çıkarılabilmiş olsa, özel dedetektiflik mesleğine kabul edilme ve çıkarılma kriterleri tespit edilmiş ve uygulanıyor olacak ve sahte veya korsan dedektiflerin özel dedektiflik yapmaları önlenmiş olacaktır.

Bu sahte dedektiflerin bir kısmı geçmişlerinde suç işlemiş olan, resmi evrakta sahtecilik yapmış olan, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık sabıkaları bulunan kişilerdir. Bu kişiler bir takım ulusal veya uluslararası kuruluşların isim ve logolarını kullanarak kendilerini öne çıkarmaya çalışmaktadır. Kadrolarındaki özel dedektiflerin meslek eğitim almış olduklarını ve deneyim sahibi olduklarını ilan etmektedir. Ancak bu beyanlarının gerçeklerle yakından uzaktan ilişkisi yoktur.

Bu durum ne yazık ki yasal boşluktan kaynaklanmaktadır ve gittikçe ciddi bir hal almaktadır. Ancak bu işi doğru dürüst yapan, Özel Dedektifler Derneği’ne üye olan ve derneğin etik ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren özel dedektiflerin bile eğitim seviyeleri karmaşıktır.

Çünkü bugün özel dedektiflik mesleğinin kaynakları, emniyet müdürleri, emniyet amirleri, baş komiserler, Jandarma Genel Komutanlığı’nda on beş yıl görev yapmış subaylar, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışan şube müdürleri veya üst düzey görevliler, mülki idare amirleri, en az on beş yıl görev yapmış hakimler, avukatlar ve savcılardır. Bu kişiler kendi istekleri ile görevlerinden ayrıldıktan sonra ya da emekli olduktan sonra özel dedektiflik mesleğine girmektedirler. Bunca resmi görevler üstlenen bu kişiler dedektif olurlarken, aldıkları akademik eğitimden çok deneyimleri ile öne çıkmaktadırlar.

Ancak özel dedektiflik yasası çıktıktan sonra özel dedektiflerin akademik eğitimleri ön planda olacaktır.

Dedektif olmak için hangi yüksek okullardan mezun olmak gerektiği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, vakit geçirmeden şirketimize geliniz. Gerek özel dedektiflerin akademik özellikleri konusunda ve gerekse bir özel dedektiflik hizmeti ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz dedektifleri hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler