Dedektif Şirketleri

Dedektif Şirketleri

Her fırsatta dile getirildiği gibi özel dedektiflik yasası hala Meclis’in tozlu raflarında beklemektedir. Nedense bir türlü bu taslak gündeme alınamamış ve bu yasa çıkarılamamıştır. Oysa yasa tasarısı Meclis’te ilk görüşüldüğünde ve kabul edilerek Cumhurbaşkanı’na sunulduğunda yıl 1994 idi. Yani aradan yirmi iki yıl geçmiş olmasına rağmen yasa tasarısı hala beklemektedir. Oysa o yıl Cumhurbaşkanı yasanın tekrar görüşülmesi talebi ile Meclis’e iade ettiğinde bu yasa çıkarılabilmiş olmalıydı. Doğal olarak böyle bir yasal boşluk yüzünden bu sektör ve meslek çok zarar görmektedir.

Dedektif Şirketleri

Ancak özel dedektiflik yasasının çıkarılmamış olması, bu mesleğin hepten yasal dayanaktan uzak olduğu anlamına gelmemelidir. Çünkü ne olursa olsun özel dedektiflik firmaları veya özel araştırma kuruluşları birer ticari müsessesedir ve para kazanmak amacı ile kurulmuşlardır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde bir şirketin kuruluması ve faaliyetlerini sürdürmesi için neler gerekiyorsa, bu firmalar için de aynı şeyler söz konusudur. Örneğin ticaret siciline kaydolacaklar, yıllık kazançları üzerinden vergilerini ödeyecekler ve ticaret hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku ve benzeri hukuki düzenlemeler neyi gerektiriyorsa bunlara uyacaklardır.

Ama elbette özel dedektiflik firmalarının yaptıkları işler çok özel işlerdir ve yapacakları faaliyetler çok özeldir. Bu nedenle özel dedektiflik faaliyetlerinin usul ve esaslarını düzenleyen, standartları belirleyen, çalışmaların gözlenmesine ve denetlenmesine yönelik kuralları ve prensipleri koyan bir özel dedektiflik yasasının çıkmış olması yerinde olacaktır.

Bu yasanın olmaması en çok sahte özel dedektiflik firmalarının işine gelmektedir. İnternet ortamında bir web sitesi açarak kendilerini, en eski özel dedektiflik firması olarak tanıtabiliyorlar. Hatta özel dedektiflik konusunda dersler verdiklerini ya da ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşların üyesi olduklarını iddia edebiliyorlar. Aslına bakılırsa bu sahte firmaların birçoğunun gerçek bir ofisleri bile yoktur. Ama ülkenin her yerinde hizmet verecek güçte olduklarını söyleyebiliyorlar. Bu sahte özel dedektiflik firmalarının bir kısmı, işi daha ileri götürerek, müşterilerini tehdit etmekten ve şantaj yolu ile para koparmaya çalışmaktan çekinmiyorlar.

Ancak her meslekte olduğu gibi özel dedektiflik mesleğinde de bu tür olumsuzlukların yaşanması kaçınılmazdır. Bu nedenle biz işini profesyonel olarak yapmaya çalışan özel dedektiflik firmalarına ve özel araştırma kuruluşlarına dönelim. Bu firmalar sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkındadır. Çalışmalarında anayasa ve mesleklerini ilgilendiren yönleri ile diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket ederler. Yasaların suç kabul ettiği hiçbir yöntemi ve hiçbir teknik cihazı kullanmazlar. Faaliyetlerinin her aşaması yasalara uygun olmak zorundadır. Çalışmalar sırasına elde edilen bütün bilgi ve belgeleri korumaya ve sadece hizmet talep eden kişi ve kuruluşlar ile paylaşmaya özen gösterirler. Çalışmaları tamamlanınca bütün deliller biraraya getirilir, analiz edilir, değerlendirilir ve rapor eşliğinde müşterilere sunulur.

Özel dedektiflik şirketlerinin nasıl kurulduğu ve nasıl çalıştığı konusunda daha ayrıntılı bilgiler, şirketimiz yönetici ve çalışanlarından alınabilir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler