Dedektife Doğru Bilgi Verme İlkesi

Dedektife Doğru Bilgi Verme İlkesi

Özel dedektiflik firmalarından bir hizmet talep edildiği sırada özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri ile görüşülürken, kendilerine doğru bilgi ve belgelerin teslim edilmesi gerekir. Bu dedektiflik mesleğinin etik kurallarından biridir.

Dedektife Doğru Bilgi Verme İlkesi

Dünyada özel dedektiflik mesleğinin yapılmaya başlanması bizden çok öncedir. Ancak düyadaki özel dedekiflik firmalarının bir çatı altında toplanması 1964 yılında olmuştur. Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu, Kanada’da kurulmuştur ve kurulur kurulmaz bu mesleğin çalışma esalarını ve etik ilkelerini tespit etmiştir.

Ülkemizde ise Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği 2006 yılında kurulmuştur ve bu derneğin de ilk faaliyeti, özel dedektiflik firmalarının ve özel araştırma kuruluşlarının uyması istenilen Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği’ni yayınlamak olmuştur. Bu yönetmelik Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu tarafından yukarıda sözü edilen etik ilkeler esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda olmak üzere karşılıklı olarak özel dedektiflik firmalarının veya özel araştırma kuruluşlarının ve bir hizmet talep eden kişi ve kuruluşların belli sorumluluk ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlardan biri özel dedektif veya özel araştırma görevlisi ile görüşülürken, talep edilen hizmet ile ilgili olarak doğru bilgilerin tam olarak verilmesidir. Aksi halde eksik verilen veya yanlış verilen bilgiler ile, özel dedektifler yanlış yönlendirilmiş olur ve yanıltıcı bilgiler yüzünden boşa giden çalışmalar yapılmış olur.

İletişim ve bilgisayar teknolojilerinin hızlı gelişmesi sonucunda dünya daha fazla küçülmekte, küreselleşmenin etkileri her alanda daha fazla hissedilmektedir. Bu paralelde özel dedektiflik firmalarından talep edilen hizmetler de çok fazla çeşitlenmektedir. Bu yüzden ne beklendiğinin çok açık ve net olarak ifade edilmesi gerekmektedir.

Genel olarak yasal düzenlemelere ve ahlaki değerlere aykırı olmayan bütün özel dedektiflik talepleri kabul edilmektedir. İşini doğru yapan özel dedektiflk firmaları bu kapsamda iş kabul etmekte ve mutlaka işe başlamadan önce bir hizmet sözleşmesi yapmaktadır. Bu sözleşme kişi ve kuruluşlar tarafından talep edilen hizmetin tanımını ve gerekli tüm koşulları içermelidir. Bu anlamda talep edilen hizmet ile ilgili olarak özel dedektiflerin işlerini kolaylarşatıracak ve doğru yolda yürümelerini sağlayacak bütün gerekli bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde verilmiş olmalıdır.

Hala çıkarılamamış olan özel dedektiflk yasa taslağının Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi başlıklı maddesi de bu konuyu düzenlemektedir. Buna göre özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, çalışmaları sonucu elde ettiği bilgileri kimseye açıklayamazlar. Müşterileri dışında üçüncü kişilere sır veremezler. Bununla beraber, takibi gereken bir suç işlendiği yolunda bilgi edinirlerse, elde ettikleri bütün bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcılığı’na vermek zorundadırlar. Özel dedektifler, kendilerinden hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara gerçeğe aykırı rapor veremezler.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bütün yönetici ve çalışanları ile uluslararası meslek standartlarına uygun bir şekilde hizmet vermektedir. Şirketimiz yapılacak hizmet sözleşmesine dayanarak ve gizlilik taahhüdüne bağlı kalarak güvenilir çözümler üretmektedir.

Özel dedektiflere ve özel araştırma görevlilerine doğru bilgi verme ilkesi hakkında görüş alışverişi yapmak için şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler