Dedektife Nasıl Güvenilir?

Dedektife Nasıl Güvenilir?

Yaşam koşullarında ve teknolojik ekipmanlarda yaşanan gelişmeler yüzünden, özel dedektiflik hizmetlerine toplumun her kademesinde daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bir nedenle mağdur duruma düşen ya da suçlanan kişiler, bunun aksini kanıtlamak istemektedir.

Dedektife Nasıl Güvenilir?

Bu ihtiyaç sadece bugüne özgü de değildir. Yaşam boyu her zaman kişiler mağduriyetlerini veya masumiyetlerini kendileri kanıtlamak durumunda kalmıştır. Ancak bugün bu işi artık özel dedektifler yapmaktadır.

Yargıya intikal etmiş olsun olmasın, gerçekleri görmek ve bilinmeyenleri ortaya çıkarmak için özel dedektiflik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Batı toplumlarında daha uzunca bir süredir toplum içinde yerini alan özel dedektiflik veya özel araştırma hizmetlerinin ükemizdeki geçmişi oldukça yenidir. Bizde de bu hizmetlerin batıda olduğu gibi uluslararası standartlara kavuşturulması en büyük beklentidir.

Özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi ve bir sektör haline gelebilmesi için en önemli temel unsur güvendir. Özel dedektiflik bürolarına ve buralarda çalışan özel dedektiflere veya özel araştırma görevlilerine güvenildiği ölçüde dedektiflik mesleği kök salacaktır.

Bu güveni yaratabilecek ilk faktör, hem dedektiflik bürosunun geçmişi ve bugüne kadar olan faaliyetleri hem de buralarda çalışan özel dedektiflerin veya özel araştırma görevlililerinin deneyimleri, yetkinlikleri, başarıları ve başarısızlıklarıdır. Bir dedektiflik bürosu ne kadar uzun süredir faaliyet gösteriyorsa, piyasada o kadar yer edinmiş demektir. Tercih edilen ve ilk akla gelen bir büro olmak elbette önemlidir.

Bu güveni yaratabilecek ikinci faktör, o dedektiflik bürosunun Özel Dedektifler Derneği üyesi olup olmadığıdır. Bugün hala özel dedektiflik yasası çıkarılamamış olduğu için, yasal boşluk söz konusudur ve bu boşlukta, kendilerini yıllardır özel dedektiflik yapan kuruluşlar gibi gösteren sahte özel dedektiflik büroları türemiştir. Gerçekten bu işi hakkı ile yapan özel dedektiflerin sayısından çok daha fazla sayıya ulaşmış bulunan bu sahte dedektiflerden kaçınmak için, işin doğrusu Özel Dedektifler Derneği üyesi bir özel dedektiflik bürosu ile çalışmaktır.

Bu dernek bir yandan özel dedektiflik yasasının çıkarılması için çabalarken diğer yandan da üyelerinin mesleki gelişimleri, mesleki standartların oluşumu ve etik kuralların belirlenmesi gibi bir dizi faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda üyelerini izlemekte ve denetlemektedir. Böyle olunca da dernek üyesi özel dedektiflik bürolarına ve buralarda çalışan özel dedektiflere her zaman güven duyulabilir.

Sahte dedektiflerin ağına düşmek demek her an bir şantaj veya tehdit riski ile karşı karşıya olmak demektir. Çünkü özel dedektifler çalışmaları sırasında çok özel bilgilere sahip olacaklardır ve mesleğin etik kuralları gereğince bu bilgleri sadece müşterileri ile paylaşmak durumundadırlar. Oysa kötü niyetli özel dedektifler bu bilgileri yayma tehdidi ile haksız kazanç sağlama yoluna gidebilirler.

Dedektiflere nasıl güvenileceği konusunda daha fazla açıklama ihtiyacı duyulabilir. Böyle durumlarda şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz konularında uzman dedektifleri ile hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler