Dedektifi Başarıya Götüren Hususlar

Dedektifi Başarıya Götüren Hususlar

Özel dedektiflerin başarılı olmaları birkaç faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin başında deneyim gelmektedir. Bugün genel olarak özel dedektiflik mesleğini seçenlerin geçmiş deneyimlerine bakılırsa şu durum görülmektedir:

Dedektifi Başarıya Götüren Hususlar
  • Devlette emniyet müdürü, emniyet amiri veya baş komiser ünvanı ile görev yapmış, daha sonra ya kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş kişiler
  • Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay olarak on beş yıl görev yapmış, daha sonra ya kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş kişiler
  • Milli İstihbarat Teşkilatı’nda şube müdürü veya daha üst bir ünvanla çalışmış, daha sonra ya kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş kişiler
  • Mülki idare amirliği veya en az on beş yıl fiilen hakimlik, avukatlık ya da savcılık yapmış, daha sonra ya kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş kişiler

Bu kişiler meslek yaşamları boyunca, asayiş ve güvenlik sorunları ile ilgilenmiş ve deneyim kazanmış kişilerdir. Bu yüzden özel dedektiflik mesleğini icra ederlerken de başarılı olmaları kaçınılmazdır.

Özel dedektiflerin başarılı olmasında bir faktör de eğitimdir. Ancak özel dedektiflik yasası çıkmadığı için, eğitim konusunda bir kriter vermek bugün için söz konusu değildir. Yine de yasa taslağında en az üç yıllık bir yüksek okulu bitirmiş olmak koşulu getirilmiştir. Özel Dedektifler Derneği ise en az dört yıllık bir yüksek okulu bitirmiş olmak koşulunu önermiştir. Ayrıca dernek, üniversitelerde özel dedektiflik konulu seminerler vermekte, konferanslar düzenlemekte ve üniversitelerin öğrenim programlarına özel dedektiflik konusunun alınması için çaba göstermektedir.

Neticede eğitim olmadan hiçbir meslekte başarı gösterilemez. Üstelik özel dedektiflik birçok bilim dalını ilgilendiren karmaşık bir faaliyet türüdür. Bu yüzden özel dedektiflerin en azından şu sayılan konularda bilgi ve deneyim sahibi olmaları son derece önemlidir:

  • Toplum psikolojisi
  • Soruşturma ve sorgulama teknikleri
  • Suçlu ve insan davranışlarını çözümleme
  • Kriminal laboratuvarlarda deneyim
  • Suç psikolojisi ve kriminoloji
  • Yasal düzenlemeler

Özel dedektiflerin başarılı olması için bir başka önemli konu, özel dedektiflerin kendilerini sürekli geliştirmeye açık olmalarıdır. Çünkü faaliyetleri sırasında özel dedektifler son teknoloji ürünü araçları kullanmak zorundadırlar. Teknoloji ise hızla gelişmektedir. Yeni teknolojik ürünler tanımak ve bunları kullanabilmek ancak teknolojiyi yakından takip etmek ve tanımak ile mümkün olabilir.

Nihayet özel dedektiflerin başarılı olması için bir faktör, yasalara uygun davranmaktır. Özel dedektifler bir yandan yasal düzenlemelere ters düşecek hizmet taleplerini karşılamamak konusunda, diğer yandan faaliyetleri sırasında kişi hak ve özgürlüklerine müdahale etmemek konusunda, mevcut yasal düzenlemelere uygun hareket ettikleri sürece başarılı olacaklardır.

Dedektifi başarıya götüren hususlar konusunda daha fazla açıklama isteniyorsa, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isteniyorsa, firmamız eğitimli ve deneyimli çalışanları ile sonuca odaklı, hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler