Dedektifin Görev Tanımı Nedir?

Dedektifin Görev Tanımı Nedir?

Özel dedektiflik yasa tasarısında özel dedektiflerin tanımı yapılırken bir anlamda özel dedektiflerin görev tanımı da ana hatları verilmiş olmaktadır. Buna göre özel dedektifin görev tanımına şu hususlar girmektedir:

Dedektifin Görev Tanımı Nedir?
 • Gerçek kişiler veya kuruluşlar adına hizmet vermek
 • Sadece talep edilen hizmet ile sınırlı faaliyet göstermek
 • Mevcut yasal düzenlemelerin dışına çıkmadan çalışmak
 • Dedektiflik mesleğinin onuruna ve ilkelerine uygun faaliyet göstermek
 • Hizmet talep eden kişi veya kuruluşlara gerçeğe aykırı bilgi ve rapor vermemek
 • Talep edilen hizmetin özelliklerine bağlı olarak kanıt toplamak
 • Toplanan her türlü bilgi ve belgeyi incelemek ve analiz etmek
 • Talep edilen hizmet kapsamında bu bulguları değerlendirmek
 • Çalışmaları tamamlandığında ulaştığı sonuçları bir rapor şeklinde hizmeti talep eden kişi veya kuruluşa sunmak
 • Talep edilen hizmet kapsamında, bu hizmeti talep eden kişi veya kuruluşlara karşı yapılan haksız müdahaleleri engellemek ve ortadan kaldırmak
 • Faaliyetleri sırasında polis, asker veya jandarmayı ilgilendiren bir suç işlendiği bilgisine ulaşıldığında, buna yönelik bilgi ve belgeleri savcılığa vermek
 • Talep olması halinde müşterilerine danışmanlık ve hukuki hizmetler vermek

Bunun yanında Özel Dedektifler Birliği tarafından hazırlanan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’nin Özel Dedektifin Görev ve Yetkileri başlıklı maddesi de özel dedektiflerin görev tanımı ana hatları çizmiştir. Buna göre özel dedektifin görev tanımına şu hususlar girmektedir:

 • Eşlerin aile birliğini bozan davranışlarını ve kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarını incelemek
 • Kaybolan kişileri bulmak ve adreslerini tespit etmek
 • Çalınan veya kaybolan malları bulmak
 • Şirketlerin üst düzey yönetici veya temsilcilerinin dürüst ve güvenilir olduklarını, işverene karşı davranışlarını ve işveren aleyhine diğer şirketlerle işbirliği yapıp yapmadıkları tespit etmek
 • Şirketlerin bayi, acente ve şubelerinin sözleşme koşullarına uyup uymadıklarını araştırmak
 • Haklarında icra takibi yapılan şirket borçlularının üzerlerinde bulunan menkul ve gayrimenkul mallarını ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarını araştırmak
 • Sahtekarlık, dolandırıcılık, sahte muhasebe, şantaj, hırsızlık, aile hukuku, fikri mülkiyet hakkı, hukuki destek, iz bulma ve benzeri hizmetleri vermek

Bir de özel dedektiflik bürolarının faaliyetleri ile etik olarak ortaya çıkan veya yasal düzenlemelerle sınırlamalar getirilen bir takım faaliyetler de vardır. Aşağıda sayılan bu hususlar da netice de özel dedektiflerin görev tanımlarına girmesi gereken hususlardır:

 • Cep telefonu kayıtları veya mesaj kayıtları almamak
 • Casus programları ve dinleme araçlarını kullanmamak
 • Aralarında kan bağı olmayan kişilerden gelecek talepleri kabul etmemek
 • Aralarında ticari bir ilişki olmayan kuruluşlarından gelecek talepleri kabul etmemek
 • Aralarında alışveriş belgesi olmayan ticari kişilerden gelecek talepleri kabul etmemek
 • Teknolojik olsun olmasın hiçbir şekilde cihaz satışı yapmamak

Özel dedektiflerin görev tanımı konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz şirketimize geliniz. Hem dedektiflerin görevleri konusunda hem de bir özel dedektiflik hizmeti almak ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz dedektifleri hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler