Dedektifin Topladığı Deliller Mahkemede Geçerli midir?

Dedektifin Topladığı Deliller Mahkemede Geçerli midir?

Özel dedektiflik mesleğinin yasal zeminini oluşturacak bir kanun bugüne kadar çıkarılamamıştır. Oysa bu yönde yapılan çalışmalar neredeyse yirmi bir yılı bulmuştur. İlk özel dedektiflik yasa tasarası Meclis’e geldiğinde yıl 1994 idi.

Dedektifin Topladığı Deliller Mahkemede Geçerli midir?

Yasa çıkarılamadı ama 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler Derneği, mesleğin gelişmesi anlamında çok önemli çalışmalara imza atmıştır. Bu sayede özel dedektiflik yasa taslağı yeni baştan hazırlanmış ve daha önemlisi Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Bugün faaliyet gösteren dürüst özel dedektiflik büroları, bu etik ilkeler ve çalışma prensiplerine uyarak hareket etmektedirler. Özel Dedektifler Derneği tarafından hazırlanan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’nin amacı, dernek üyelerinin çalışma esas ve yöntemlerini ve mesleki etik kuralları tespit etmektir. Ortada dedektiflik mesleğini düzenleyen bir yasa olmadığı için bu yönetmelik, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu yanında derneğin tüzüğü, Genel Kurul kararları ve Yönetim Kurulu kararları esas alınarak hazırlanmıştır.

Yönetmelikte yer alan önemli maddelerden birine göre, mesleki etik kurallar oluşturulurken, insan hakları ve özel yaşama saygı esas alınmıştır. Bu esasen anayasının da bir hükmüdür. Bu yüzden özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde özel yaşamı ihlal edemezler ve kişi hak ve özgürlüklerine müdahale edemezler.

Anayasada, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti ile ilgili kesin hükümler bulunuyor. Örneğin, herkesin, özel yaşamına ve aile yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliğine dokunulamaz. Hiç kimsenin konutuna dokunulamaz. Herkesin haberleşme hürriyeti vardır ve haberleşmenin gizliliği esastır. Belli koşullarda ancak savcılık izni alınarak bu tür takip ve araştırmalar yapılabilir.

Ceza kanunu açısından da özel yaşama müdahale etmek ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suçtur.

Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri faaliyetlerinde yasal düzenlemelere uygun davranmak zorundadırlar. Bu kapsamda örneğin cep telefonu kayıtları veya mesaj kayıtları ya da casus programlar ve dinleme araçlarının kullanılması da yasalarca suç kabul edilmektedir ve bu yoldan elde edilen kanıtlar mahkemeler tarafından kabul edilmemektedir.

Bu nedenle özel dedektifler, faaliyetlerini mutlaka herkese açık alanlarda gerçekleştiriler. Herkesin girip çıkmasına serbest olan alanlarda yapacakları video kayıtlar, çekecekleri fotoğraflar, bu anlamda sağlam kanıtlardır ve mahkemeler tarafından da delil olarak kabul edilir. Ama halka açık alanlar dışında, örneğin evine veya aracına yerleştirilecek ses veya görüntü kayıt cihazları ile yapılacak video kayıtlar ya da fotoğraflar, özel yaşama müdahale kabul edilir ve mahkemeler tarafından delil olarak kabul edilmez.

Dedektifin topladığı delillerin mahkemelerde geçerli olup olmadığı konusunda daha fazla bilgiyi şirketimize gelerek öğrenebilirsiniz. Bunun yanında eğer bir özel dedektiflik hizmeti almak istiyorsanız şirketimiz en güvenilir ve hızlı hizmeti vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler