Dedektiflerin Yasalara Uygun Hareket Etme Zorunluluğu

Dedektiflerin Yasalara Uygun Hareket Etme Zorunluluğu

Hukuk kuralları konularına ve niteliklerine göre çeşitli dallara ayrılmıştır. Bunların içinde en önemli olanı kamu hukuku ile özel hukuktur. Hukukçular arasında kamu hukuku ile özel hukukun ayırımı her zaman tartışmalı olmuştur. Yine de ana hatları ile bu ayırım şu şekilde yapılabilir:

Dedektiflerin Yasalara Uygun Hareket Etme Zorunluluğu

Devlet, belediye, üniversite ve benzeri kamu gücüne ve otoritesine sahip olan kuruluşların, bu otoriteye bağlı kişilerle veya birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallar kamu hukukuna girmektedir. İnsanların, eşit koşullara ve yetkilere sahip kişiler olarak kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen kurallar ise özel hukuka girmektedir.

Bu tanımlamaya göre kamu hukukunun alanına Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, ceza usul hukuku, mali hukuk ve devletler hukuku gibi hukuk kuralları girer. Özel hukukun alanına ise medeni hukuk, ticaret hukuku, milletlerarası özel hukuk, deniz hukuku gibi hukuk kuralları girer. Bu arada iş hukuku, medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku gibi hukuk kuralları da bazı açılardan kamu hukuku, bazı açılardan özel hukuk alanına girer.

Anayasamızda, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti ile ilgili kesin hükümler bulunmaktadır. Buna göre,

  • Herkesin, özel yaşamına ve aile yaşamına saygı gösterilmesini istemeye hakkı bulunmaktadır. Özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliğine dokunulamaz.
  • Hiç kimsenin konutuna dokunulamaz.
  • Herkesin haberleşme hürriyeti bulunmaktadır ve haberleşmenin gizliliği esastır.

Buna rağmen kamu düzeni, milli güvenlik, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gerekçesi ile, sadece hakim kararı olması koşulu ile, insanların üstü ve özel eşyaları aranabilir ve bunlara el konulabilir, veya insanların konutuna girilebilir, arama yapılabilir ve konuttaki eşyalara el konulabilir, ya da haberleşme engellenebilir.

Ceza kanunu açısından da özel yaşama müdahale etmek suç kabul edilmiştir. Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek hapis ve para cezasını gerektirmektedir. Eğer haberleşme bir şekilde kayıt altına alınmışsa bu suçu ağırlaştıran bir unsurdur. Kişiler arasındaki haberleşme bilgileri yasalara aykırı şekilde üçüncü kişilere açıklanırsa bu durumda da hapis cezası uygulanır. Haberleşme içeriğinin basın ve yayın yolu ile açıklanması ise ağırlaştırıcı bir nedendir.

Ceza kanunu açısından insanlar arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesi, kişisel bilgilerin kaydedilmesi, özel yaşamın gizliliğini ihlal edilmesi ve kişisel bilgilerin yasalara aykırı olarak ele geçirilmesi ve kullanılması da suçtur.

Özel dedektiflerin kamu hukuku olsun özel hukuk olsun bütün yasal düzenlemelere uygun hareket etme sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmaktadır.

Dedektiflerin yasalara uygun hareket etme zorunluluğu konusunda daha fazla açıklama ihtiyacı duyulabilir. Her durumda şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz eğitimli ve deneyimli çalışanları ile sonuca odaklı, hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler