Dedektifliğin Profesyonellik Anlayışı Nedir?

Dedektifliğin Profesyonellik Anlayışı Nedir?

Çok klasik bir yaklaşım olacak ama dedektiflik profesyonel olarak yapılması gereken bir iştir. Dünyada bu böyledir. Ancak ülkemizde durum biraz farklıdır. Bizde ancak 1980’li yıllardan itibaren, ülkemizin dışa açılmaya başlaması ve dünya ile daha yoğun bir iletişim içine girilmesi, biraz da liberalleşmenin etkisi ile özel dedektiflik hizmetleri fiilen verilmeye başlanmıştır.

Dedektifliğin Profesyonellik Anlayışı Nedir?

Hem kişilerin hem de kuruluşların özel dedektiflik hizmet talepleri, bu yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Henüz yeni yeni talep gören özel dedektiflik hizmetleri ile ilgili olarak o yıllardan fazla bir istatistiksel veri elimizde yoktur. Ancak ilk olarak Meclis’e özel dedektiflik yasa tasarısının getirildiği 1994 yılında, yaklaşık yetmiş civarında özel dedektif olduğu ifade edilmektedir.

2007 yılına gelindiğinde, İstanbul’da faaliyet gösteren özel dedektiflik büroları biraraya gelerek Özel Dedektifler Derneği’ni kurmuşlardır. Tam ismi Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği olan bu derneğin kurulması ile özel dedektiflik faaliyetleri de daha profesyonel anlamda şekillenmeye başlamıştır. Bugüne geldiğimizde özel dedektiflik bürolarının sayıları otuzu geçmiştir. Bu firmalarda çalışan yüzün üzerinde özel dedektif ve özel araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

Ancak dikkate alınması gereken bir gerçek daha var. İnternet dünyasında tamamen sahte isimler ve adreslerle bir web sayfası açarak özel dedektiflik hizmeti verdiğini ilan eden çok fazla sayıda sahte özel dedektif bulunmaktadır. Bu kişiler yukarıda verilen sayılara katılmasa da, hem özel dedektiflik mesleğine hem de kendilerine inanarak hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara zarar vermektedir.

Özel dedektiflik büroları ve özel dedektifler, Özel Dedektifler Derneği’nin çabaları ile daha profesyonel bir yapıya kavuşmuşlardır. Dernek bir yandan özel dedektiflik yasasının çıkarılması için çaba gösterirken, diğer yandan da bu mesleğin çalışma ilkelerini, etik kuralları ve mesleki standartları tespit etmeye çalışmaktadır. Özel dedektiflik mesleğinin uluslararası meslek standartlarına uygun olması için çalışmaktadır.

Ayrıca dernek üyelerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmeye, mesleki, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlamaya, meslek bilincini geliştirmek için bilimsel, akademik ve yasal yönden bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Bütün bu çabalar dedektifliğin profesyonellik anlayışını geliştirmektedir.

Özel Dedektifler Derneği bu arada özel dedektiflik ve araştırma hizmetleri alanında nitelikli çalışanların yetişmesi ve eğitim almaları konusunda üniversiteler ile işbirliği yapmaktadır. Üniversitelerde verilen konferans ve seminerler yanında, özel dedektiflik konusunun üniversite öğrenim programlarına alınmasına çalışmaktadır.

Yine özel dedektiflerin profesyonelce çalışmaları için, derneğin amaç ve ilkelerine uygun şekilde her türlü yasal girişimi yapmakta, üyelerini temsil etmekte, yeri geldiğinde dava açmakta veya açılan davalarda üyeleri adına taraf olmaktadır.

Dedektifliğin profesyonel anlayışı konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istenebilir. Böyle durumlarda şirketimiz çalışanlarına başvurabilirsiniz. Hem bilgi vermek hem de bir özel dedektiflik hizmeti talebinizi yerine getirmek için şirketimiz her zaman yanınızda olacaktır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler