Dedektifliğin Sertifikası Nedir?

Dedektifliğin Sertifikası Nedir?

Özel dedektiflik mesleğini yapan kişiler bugün ağırlıklı olarak, devletin polis teşkilatında, jandarmada ya da istihbarat birimlerinde görev yaptıktan sonra emekli olan kişilerdir ya da bu görevlerini kendi kişisel tercihleri doğrultusunda gönüllü olarak bırakan kişilerdir. Bu kişiler uzun yıllar bu işi yaptıkları için, emekli olduklarında ikinci çalışma yaşamlarında, özel dedektif veya özel araştırma görevlisi olmayı tercih etmektedir. Sayıları yüzü geçen özel dedektiflik firmalarının hemen hemen tamamı bu özelliteki kişileri kadrolarına almakta ve bir hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara takip ve araştırma hizmetlerini vermektedir.

Dedektifliğin Sertifikası Nedir?

Bugün için üniversitelerin ve yüksek okulların özel dedektif yetiştiren fakülleteri yoktur. Gerçi bu konuda Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin çabaları ve çalışmaları inkar edilemez. Dernek yöneticileri zaman zaman üniversiteleri ziyaret etmekte, üniversite yönetimi ve öğrenciler ile toplantılar yapmakta, çeşitli ortamlarda seminerler düzenlemekte, konferanslar vermekte ve çeşitli tanıtım aktiviteleri yapmaktadır. Bu çabaları hem üniveriste yönetimi nezdinde sonuç vermeye başlamış hem de öğrencilerin özel dedektiflik mesleğini farketmelerine, anlamalarına ve bu mesleğe heves etmelerine imkan vermiştir.

Bu kapsamda dernek Polis Akademisi’nde birkaç defa özel dedektiflik seminerleri düzenlemiştir. Romanya’da Uluslararası Özel Dedektifler Yaz Okulu’nda dekanlık görevini üstlenmiştir. Çeşitli ülkelerden özel dedektifleri İstanbul’da bir araya getirmiş ve Uluslararası Özel Dedektifler Sempozyumu gerçekleştirmiştir. Asıl önemlisi ülkemizde ilk defa üniversitelerde özel dedektiflik dersleri verilmeye başlanmıştır. Bugün Kocaeli ve Uludağ Üniversitelerinde Özel Güvenlik Koruma Bölümü bulunmaktadır ve burada öğrencilere Özel Dedektiflik ve Teknik Metodları konulu dersler verilmektedir. Yakın bir zamanda Gaziantep Üniversitesi’nde de özel dedektiflik konferansı düzenlenmiştir.

Bir gün özel dedektiflik firmalarına sadece meslekten gelen kişiler değil, üniversitelerde bu mesleğin eğitimini almış kişiler de katılmaya başlayacaktır.

Özel dedektiflik mesleğinin tanıtımı ve gelişmesi için yapılan bu çalışmalar dışında bir takım kuruluşlar özel dedektiflik ve özel araştırma kursları düzenlemektedir. Ancak bu kuruluşların hiçbiri, resmi nitelikli özel dedektiflik sertifikası vermeye yetkili değildir. Bu amaçla sertifikalı bir kurs programı düzenleme yetkileri de yoktur. Bu yüzden bu tür kurslara fazla itibar etmemek gerekir. Sahte özel dedektiflik firmaları bu arada sertifika aldatmacası ile kurslar düzenleyebiliyorlar.

Özel Dedektifler Derneği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’nde Özel Dedektifler Derneği’nin görev ve sorumlulukları arasında şöyle bir madde bulunmaktadır: üniversiteler veya yüksek okullar nezdinde girişimlerde bulunarak mesleki eğitim programlarının oluşmasını sağlamak ve sertifika programları hazırlamak.

Dolayısıyla ülkemizde resmi olarak özel dedektiflik sertifika programı hazırlayabilecek tek bir kuruluş bulunmaktadır: Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği. Bunun dışında özel dedektiflik sertfikası veren bir dernek veya bir kuruluş yoktur.

Özel dedektiflik eğitimleri ve sertifika programları hakkında detaylı bilgileri, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması yönetici ve çalışanlarından alabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler