Dedektiflik Ahlakı Nasıl Olmalıdır?

Dedektiflik Ahlakı Nasıl Olmalıdır?

Sahte ve korsan dedektiflik bürolarının ve dedektiflerin bu kadar çoğaldığı günümüzde dedektiflik ahlakı daha fazla dikkat çekmeye başladı. Özel dedektifler mesleğin etik ilkelerine ve çalışma prensiplerine uygun şekilde çalışan, güvenilir ve ahlaklı olmak zorundadırlar.

Dedektiflik Ahlakı Nasıl Olmalıdır?

Aksi halde bu kötü gidişten, özel dedektiflik hizmeti talep eden kişi veya kuruluşlar zarar görecektir ama asıl zarar gören dedektiflik mesleği olacaktır.

Peki dedektiflik ahlakı nasıl olmalıdır? Bunun bir tarifini vermek elbette mümkün değil ama biraz yasal düzenlemelerden, biraz da bugüne kadar yapılan özel dedektiflik uygulamalarından çıkarılan sonuçlara bakarak şunlar söylenebilir:

  • Bir dedektiflik hizmetinin başlaması için mutlaka bu hizmeti talep eden kişi veya kuruluş ile özel dedektiflik bürosu arasında bir sözleşme yapılmış olmalıdır. Bu sözleşme talep edilen hizmetin tanımı, detayları ve özel koşullarını içeren detaylı bir anlaşma metnidir. Hiçbir dedektif, faaliyeti sırasında bu sözleşme koşullarının dışına çıkmamalıdır. Sözleşme aynı zamanda verilen hizmetin ücret bilgisini de kapsamalıdır.
  • Özel dedektiflik büroları ve buralarda çalışan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, Özel Dedektifler Derneği tarafından hazırlanan Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ne uygun faaliyet göstermelidir. Özel Dedektifler Derneği’ne üye olunmasa bile burada önemli olan standartlara uygun faaliyet göstermektir.
  • Özel dedektiflik hizmetlerinin en önemli ahlaki prensibi gizliliktir. Özel dedektiflik büroları, buralarda çalışan özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, sözleşme ile kendilerine verilen veya çalışma sırasında elde edilen özel bilgileri saklamak ve üçüncü kişilere açıklamamakla yükümlüdürler. Bu bilgiler sadece hizmet talep eden kişi veya kuruluş ile paylaşılabilir.
  • Özel dedektiflik faaliyetleri mutlaka herkese açık alanlarda gerçekleştirilmelidir. Aksi halde kişi hak ve özgürlüklerine aykırı hareket edilmiş ve özel yaşama müdahale edilmiş olur. Bu da başta anayasa olmak üzere diğer yasalarda da suç olarak kabul edilmiştir.
  • Özel dedektiflik veya özel araştırma hizmetleri verilirken, başta anayasa olmak üzere, ticaret kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu, ceza kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uymak bir yükümlülüktür. Yasalara aykır bir çalışma yapılamaz.
  • Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri eğitimli ve deneyimli olmak zorundadır ve meslek ahlakı bakımından müşterilerini bu yönde yanıltmamalıdır.
  • Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri dedektiflik mesleğinin onuruna ve ilkelerine uygun faaliyet göstermelidirler. Müşterilerine gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermemelidirler.
  • Özel dedektifler hizmet verdikleri sırada polis, asker veya jandarmayı ilgilendiren herhangi bir suç unsuru ile karşılaştıkları takdirde, bu duruma yönelik bilgi ve belgeleri hemen savcılığa teslim etmek zorundadırlar.
  • Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, yasaların suç olarak kabul ettiği cep telefonu kayıtlarını veya mesaj kayıtlarını alamaz, casus programları ve dinleme araçlarını kullanamazlar.
  • Özel dedektiflik büroları, aralarında kan bağı olmayan kişilerden, aralarında ticari bir ilişki olmayan kuruluşlarından veya aralarında alışveriş belgesi olmayan ticari kişilerden gelecek talepleri kabul etmezler.

Dedektiflik ahlakı konusunda daha fazla bilgiyi şirketimize gelerek alabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler