Dedektiflik Bürosu

Dedektiflik Bürosu

Özel dedektiflik firması veya özel dedektiflik bürosu, kişi ve kuruluşların çeşitli amaçlarla talep ettikleri takip, araştırma ve delil toplama gibi hizmetleri sunan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, kadrolarındaki özel dedektifler ve özel araştırma görevilerinin çalışmaları ile esas olarak şu hizmetleri vermektedir:

Dedektiflik Bürosu
  • Özel dedektiflik hizmetleri
  • Özel araştırma hizmetleri
  • Danışmanlık ve hukuki hizmetler

Aslına bakılırsa ülkemizde dedektiflik hizmetlerinin verilmeye başlanması, dolayısıyla ilk özel dedektiflik bürolarının kurulmaya başlanması, 1980’lerde güdülen dışa açılma, serbest ekonomi ve liberalleşme çalışmalarının başladığı dönemde olmuştur. O yıllarda çok dar çerçevede de olsa, talep eden kişilere belli takip ve araştırma hizmetleri veriliyordu. Zamanla iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, sınırların kalkması, ekonomik anlamda kürselleşmenin hız kazanması ile birlikte, özel dedektiflik hizmetleri de çeşitlenmeye ve artmaya başlamıştır. Aynı zamanda bu paralelde bu hizmetleri sunan özel dedektiflik bürolarının da sayısı artmaya başlamıştır.

Özel dedektiflik büroları çoğalınca ve verilen hizmet yelpazesi genişledikçe, dedektiflik mesleğinin yasal dayanağının da oluşturulması düşünülmüş ve bir özel dedektiflik yasa tasarısı 1994 yılında hazırlanmıştır. Ancak bu yasa tasarısı büyük bir şanssızlığa uğramış ve bugüne kadar bu yasa çıkarılamamıştır.

Buna rağmen özel dedektiflik büroları, mevcut diğer yasaların genel hükümleri dışına çıkmamışlar ve mevcut yasal düzenlemelerin bu mesleğe uygulanabilir hükümleri çerçevesinde müşterilerine hizmet vermişlerdir.

Yasalara uyma ilkesi, bu mesleği gereği gibi yapan ve sorumluluk duygusu ile hareket eden özel dedektiflik bürolarının temel ilkesi olmuştur.

Bu noktada internet üzerinde son yıllarda sayıları gittiçe artan sahte ve korsan özel dedektiflik firmalarını konumuz dışında tutmak istiyoruz. Çünkü bu firmalar dolandırıcılık yapmakta, elindeki bilgiler ile hizmet bekleyen kişi ve kuruluşlara şantaj yapmakta, bunları yapmasalar bile doğru dürüst hiçbir hizmet vermeden sadece müşterilerinin parasına göz dikmektedir. Birgün özel dedektiflik yasası çıkar da özel dedektiflik firmalarının hem kuruluşları ve çalışma düzenleri hem de kontrol altında tutulmaları bir sisteme oturursa ve gerekli yaptırımlar uygulanırsa, özel dedektiflik mesleğine zarar veren bu olumsuz gidişin önüne geçilecektir.

Konumuza geri dönecek olursak, bu mesleği ciddiyetle ve sorumluluk duygusu ile yapan bütün özel dedektiflik büroları, ortada bir yasa bulunmasa da, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından, yabancı ülkelerdeki uygulamalar ve Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu tarafından belirlenen özel dedektiflik ilkeleri esas alınarak hazırlanan Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği’ne uygun faaliyet göstermektedir. Bu çok önemlidir. En azından mesleğin temel ilkelerini açıklayan bu yönetmelik önemli bir yasal boşluğu doldurmaktadır.

Bu çerçevede bütün özel dedektiflik büroları, işe başlamadan önce kendilerinden hizmet bekleyen kişi ve kuruluşlar ile sözleşme yapmakta ve elde edilen bütün bilgi ve belgelerin korunmasına özen göstermektedir.

Özel dedektiflik büroları konusunda daha açıklayıcı bilgiler almak istenirse, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler