Dedektiflik Firması Nasıl Seçilir?

Dedektiflik Firması Nasıl Seçilir?

Özel dedektiflik hizmet talepleri artmaya başlayınca arka arkaya özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları açılmaya başlandı. Bu mesleğin gelişimi açısından bu oldukça sevindirici bir durumdur. Ama diğer yandan bu piyasayı cazip bulan ve haksız kazanç elde etmeye çalışan özel dedektiflik firmalarının da sayısı artmaya başladı. Bu ise tehlikeli bir durumdur. Bir yandan bu mesleği hakkıyla yapmaya çalışan firmalar ve dedektiflik mesleği bundan zarar görürüken,diğer yandan bir hizmet beklentisi içinde olan kişi ve kuruluşlar da zarar görmektedir. Hatta sahte firmalar bu işi, kişi ve kuruluşları dolandırmaya ve şantaj yapmaya kadar bile götürmektedir.

Dedektiflik Firması Nasıl Seçilir?

Bunu büyük ölçüde önleyecek olan, özel dedektiflik yasasının çıkarılmasıdır. Ama bunca senedir bu konuda somut adımlar atılamamaktadır. Gerçi profesyonel özel dedektiflik firmaları bu mesleği, Anayasa ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yapmaya çalışsalar da, ortada bir yasal boşluğun olduğu bir gerçektir. Fırsatçılar da bu boşluktan yararlanmaktadır.

O zaman bu toz duman arasında, doğru özel dedektiflik firmasına nasıl uşalışacaktır? İşini profesyonel olarak yapan, etik ilkelere ve çalışma kurallarına uygun faaliyet gösteren özel dedektiflik firmaları veya özel araştırma kuruluşları nasıl seçilecektir?

Bu noktada esas alınabilecek tek dayanak, 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yayınlanan Dedektiflik Mesleğinin Etik Kuralları ve Çalışma Yönetmeliği’dir. Bu yönetmelik hazırlanırken Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu tarafından benimsenen standartlar esas alınmıştır. Bu standartlara göre, bir özel dedektiflik firması şu özelliklere sahip olmak zorundadır:

  • Sorumlu ve hesap verebilir olmak zorundadır.
  • Dürüst davranmak ve doğru hizmet vermek zorundadır.
  • Faaliyetleri sırasında tedbirli olmak ve titiz davranmak zorundadır.
  • Taraflar arasında çıkacak çatışmalarda taraf olmamak zorundadır.
  • Anayasa ve ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmek zorundadır.
  • Hizmet bekleyen kişi ve kuruluşlara karşı saygılı ve nazik davranmak zorundadır.
  • Herkese karşı eşit mesafede durmak zorundadır.
  • Elde edilen her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutmak zorundadır.
  • Çalışanlar, davranışlarında tutarlı olmak zorundadır.
  • Duyarlı olmak ve uygun olmayan davranışları raporlamak zorundadır.

Özel dedektiflik firması veya özel araştırma kuruluşu seçilirken firmanın bu ilkelere uygun hareket ettiğinden emin olunmalıdır. Sahte ve korsan dedektiflik firmalarından bu ilkelere uymaları zaten beklenemez.

Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da, hem firma olarak hem de kadrosuna bulunan çalışanlar olarak bu ilkelere önem vermekte ve bu doğrultuda hizmet vermektedir.

Bunun yanında firmanın uzun süredir sektörde faaliyet gösteriyor olması, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üye olması ve dernek tarafından yayınlanan etik ilkelere ve çalışma esasların uygun davranıyor olması da o dedektiflik firmasının seçiminde önemli kriterlerdir.

Özel dedektiflik firmalarının özellikleri ve seçimi konusunda ayrıntılı bilgiler şirketimiz yöneticileri ve çalışanlarından da alınabilir. Şirketimiz, bir hizmet talebi olan kişi ve kuruluşların her zaman yanında olmaktadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler