Dedektiflik Fiyatları

Dedektiflik Fiyatları

Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri donanımlı kişilerdir. Bu mesleği yapmak göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Belli bir deneyim ve bilgi birikimi olmadan koları sıvamakla bu iş yapılamaz. Herşeyden önce eğitimli olmak gerekmektedir. Henüz yasa çıkmadığı için bir yaptırımı olmasa da, özel dedektiflerin en az dört yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir. Özel araştırma görevlilerinin ise lise ve dengi okullardan mezun olmaları yeterli görülmektedir. Ama asıl önemli olan hızlı ve pratik düşünebilen kişiler olmaları gerekir. Faaliyetleri sırasında karşılaşacakları beklenmeyen durumlarda, duruma en uygun davranışı sergileyebilmeleri önemlidir. Ayrıca bu kişilerin hızlı ve çabuk hareket edebilmeleri, çevik olmaları da gerekmektedir. Takip ve araştırma çalışmaları sırasında belli bir fiziki güce sahip olmayan ve hantal kalan kişiler kendilerini kolayca ele verebilir.

Dedektiflik Fiyatları

Özel dedektifler ve özel araştırma görevlilerinin ruh ve beden sağlığı açısından da bir problemi olmamalıdır. Aynı zamanda analitik düşünebilmeli ve olayların sebepleri ile sonuçları arasında hızlı ve akılcı bir ilişki kurabilmelidir. Bir başka önemli özellik bu kişiler, insanlarla olan ilişkilerinde sorunsuz olmalıdır. Güven veren bir kişiliğe sahip olmaları da önemlidir.

Görüldüğü gibi özel dedektif veya özel araştırma görevlisi olmak için sadece mesleki bilgi yeterli değildir. Birçok farklı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Adli ve finansal sorun yaşamamış olmalarından, bilgisayar ve iletişim teknolojileri konusunda bilgili olmalarından, birçok teknolojik aracı tanımak ve kullanmak zorunda olduklarından bahsetmedik bile.

Böyle olduğu için de özel dedektiflik firmalarının, verecekleri hizmet karşılığında talep edecekleri ücretleri belirlemeleri kolay değildir. Aslında özel dedektiflik firmalarının ve özel araştırma kuruluşlarının standart bir ücret tarifeleri de bulunmamaktadır. Özel dedektiflik yayası çıktıktan ve özel dedektifler kendi odalarını kurduktan sonra, belki özel dedektiflik ücretleri için bir fiyat tarifesi tespit edilecektir. Ama bugün için ortada ne bir yasa ne bir oda bulunmaktadır. Ne de bir fiyat tarifesi tespit edilmiştir. Her özel dedektiflik firması belli kriterleri esas alarak kendi fiyatlarını belirlemektedir. Şöyle ki, özel dedektiflik firmaları, müşterinin talep ettiği takip veya araştırma hizmetinin türüne, bu hizmetin kapsamına ve koşullarına, verilecek hizmetin il sınırları içinde veya dışında olmasına, verilecek hizmetin yaklaşık kaç gün süreceğine ve çalışmaya kaç özel dedektif veya kaç özel araştırma görevlisinin katılacağına bağlı olarak bir ücret belirlemektedir.

Yani ücret, özel dedektiflik firması veya özel araştırma kuruluşu ile müşteri arasında karşılıklı görüşülerek tespit edilmektedir. Tabi bu sayılan kriterler yanında, firmanın sektördeki rekabet gücü, piyasadaki tanınırlığı, ne kadar profesyonel çalıştığı ve kadrosundaki özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin ne kadar profesyonel olduğu da ücretin belirlenmesinde etkilidir.

Özel dedektiflik fiyatları konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurunuz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler