Dedektiflik İçin Talep Edilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Dedektiflik İçin Talep Edilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Özel dedektiflik kanunu çıkmadığı için bugün özel dedektiflik bürolarının ya da özel araştırma kuruluşlarının kurulmaları, faaliyete geçmeleri, denetlenmeleri ve bir şirket olarak resmi bildirimleri ve vergi işlemleri tamamen mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde götürülmektedir. Bugün bir şirketin kurulması ve faaliyete geçmesi için ticaret kanunu, borçlar kanunu veya ilgili olabilecek diğer yasalar ne hükümler içeriyorsa, özel dedektiflik firmalarında da aynı hükümler uygulanmaktadır.

Dedektiflik İçin Talep Edilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Bu çerçevede ticaret kanunu bir şirketin kurulması sırasında hangi belgeleri arıyorsa burada da aynı belgeler aranmaktadır. Bir şirket kuruluşu, belediye, vergi dairesi, ve diğer resmi kuruluşlar açısından hangi bildirimleri gerektiriyorsa burada da aynı bidirimler yapılmak zorundadır. Özel dedektiflik firmalarının mali ve yasal yükümlülükleri diğer herhangi bir şirketten farklı değildir.

Bir özel dedektiflik bürosu veya özel araştırma kuruluşu, kurulmasını takip eden günlerde Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne üye olmak isteyebilir. Bu dernek neticede bir sivil toplum kuruluşudur ve özel dedektiflik bürolarının bu derneğe üye olmaları bir zorunluluk değildir. Böyle olduğu için de özel dedektiflik firması kurulurken aranan belgeler arasında derneğe üyelik ile ilgili bir belgeye ihtiyaç yoktur. Bu derneğe üye olmak aslında özel dedektiflik bürosunun faaliyetlerini ne kadar ciddiyetle yapacağının, özel dedektiflik mesleğinin geleceği için çaba göstereceğinin ve dernek tarafından çıkarılan Dedektiflik Mesleği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ne ne kadar bağlı kalacağının bir göstergesidir. Bu yüzden firmanın geleceği ve güvenilirliği açısından önemlidir.

Bir de özel dedektiflik büroları, müşterilere ne kadar kaliteli ve güvenilir hizmetler sunduğunu kanıtlamak açısından bir takım ulusal ve uluslararası yönetim sistemlerini firmalarında kurabilir ve bu sistemlerin belgelerini alabilirler. Genel olarak özel dedektiflik firmalarının kurduğu yönetim sistemleri şunlardır:

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Özel dedektiflik firmaları, iş süreçlerini belli standartlara oturtmak, yapılan işlerin aşamalarını kontrol altına almak, yapılan hataları en aza indirmek ve müşteri şikayetlerini düşürmek için bu sistemi kurarlar ve belgesini alırlar.

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Özel dedektiflik firmaları, müşteri bilgilerinin korunmasına ve gizli tutulmasına önem verdiğini kanıtlamak, bilginin korunması açısından risklerin neler olduğu tespit etmek ve bu riskleri önleyecek gerekli tedbirleri almak için bu sistemi kurarlar ve belgesini alırlar.

  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Özel dedektiflik firmaları, mevcut müşterilerini elde tutma imkanlarını arttırmak, bu müşterilerin firmaya olan sadakat duygusunu yükseltmek, bu şekilde firmanın üretkenliği ve verimliliği yükseltmek ve firmanın piyasa itibarını ve marka değerini yükseltmek için bu sistemi kurarlar ve belgesini alırlar.

Bu yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelerinin alınması özel dedektiflik firmalarının kurulması için bir zorunluluk olmasa da rekabet koşulları içinde firmayı öne çıkaran faktörlerdir.

Özel dedektiflik firmalarının kurulması sırasında talep edilen belgeler konusunda ayrıntılı bilgileri, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması yönetici ve çalışanlarından alabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler