Dedektiflik Mesleğinin Kalite Politikaları

Dedektiflik Mesleğinin Kalite Politikaları

Özellikle internetin bu kadar yaygınlaşmış olması ve internete giren kişi sayısının bu kadar artması, bu alandan iyiniyetli olarak yararlananlar kadar, kötü niyetli kullanımların da sayısını arttırmıştır.

Dedektiflik Mesleğinin Kalite Politikaları

Böylesine bir yasal boşluğu fırsat bilen kötü niyetli kişiler, sahte veya korsan özel dedektiflik siteleri açarak, iyi niyetle hizmet almayı bekleyen kişi ve kuruluşları dolandırmaktadır. Bu kişilerin cüretleri o boyutlara ulaşmıştır ki, dedektiflik mesleğinin tek temsilcisi olan ve hem yasal çalışmaları destekleyen hem de mesleğin etik kurallarını ve çalışma yöntemlerini belirleyen Özel Dedektifler Derneği’ni bile karalamaya başlamışlardır.

Bugün internet üzerinden özel dedektiflik büroları konusunda bir araştırma yapılacak olsa, özel dedektiflik hizmeti verdiklerini iddia eden bu şekilde sahte ve korsan onlarca firmaya rastlamak mümkündür. Üstelik bu firmaların önemli bir bölümü, daha önce derneğe üye olan, ancak faaliyetleri ve çalışma yöntemleri yüzünden olumsuz bulundukları için dernekten çıkarılan firmalardır.

Bu firmalar kendi internet sitelerinde, hala Özel Dedektifler Derneği üyesiymiş gibi, hatta Uluslararası Özel Dedektifler Federasyonu’na üye olmuşlar gibi yanlış bilgiler vermektedirler.

Bu durum özel dedektiflik mesleğinin kötü bir cephesidir. Özel dedektiflik yasası ne kadar erken çıkarılırsa, özel dedektiflerin mesleğe kabul, meslekten çıkarılma ve çalışma ilke ve prensipleri o kadar erken uygulamaya girecektir ve bu kötü gidişin önü alınmış olacaktır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel dedektiflik onurlu ve saygın bir meslek haline gelecektir.

Ancak bir de Özel Dedektifler Derneği’ne üye olan, anayasa, diğer yasal düzenlemeler ve her ne kadar taslak da olsa özel dedektiflik yasası esaslarına uygun hareket eden ve derneğin açıkladığı etik kurallar ve çalışma esaslarını benimseyen dürüst özel dedektiflik büroları bulunmaktadır. Bunlar belirledikleri kalite politikaları doğrultusunda kendilerinden hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara hizmet vermektedirler.

Bu kuruluşların kalite politikalarında genel olarak şu esaslar yer almaktadır:

  • Sadece talep edilen hizmet ile sınırlı faaliyet göstermek ve bu sınırların dışına çıkmamak
  • Anayasa başta olmak üzere, talep edilen hizmete yönelik bütün yasal düzenlemelere uygun hareket etmek
  • Dedektiflik mesleğinin onuruna ve ilkelerine zarar verecek davranışlar sergilememek
  • Hizmet talep eden kişi veya kuruluşlara hiçbir zaman gerçeğe aykırı bilgi ve rapor vermemek
  • Talep edilen hizmetin özelliklerine bağlı olarak kanıt toplamak ve bunları incelemek, analiz etmek ve değerlendirmek
  • Faaliyet tamamlandığında sonuçları bir rapor şeklinde hizmeti talep eden kişi veya kuruluşa sunmak
  • Faaliyetler sırasında polis, asker veya jandarmayı ilgilendiren bir suç ortaya çıkarıldığında, buna yönelik bilgi ve belgeleri savcılığa vermek

Özel dedektiflik mesleğinin kalite politikaları konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz şirketimize geliniz. Hem bu konunda hem de bir özel dedektiflik hizmeti almak ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz dedektifleri hizmet vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler