Dedektiflik Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Dedektiflik Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Özel dedektiflik mesleğinin en büyük zorluğu, henüz özel dedektiflik yasasının çıkmamış olmasıdır. Bu durum iki yönden mesleğin faaliyetlerini etkilemektedir. Birinci yönü, mesleğin gelişmesini sekteye uğratmasıdır.

Dedektiflik Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Çünkü uygulamanın yasallaşmamış olması, bu mesleği icra edenlerin niteliklerinin belirlenmesi, dedektif olma veya dedektiflikten çıkarılma kriterlerinin ortaya çıkmaması, çalışma yöntemlerinin tanımlanması, faaliyetlerin denetlenme yöntemlerinin tespit edilmesi ve daha birçok bakımdan belirsizliklerin devam etmesine neden olmaktadır. Bu konuda atılacak sonut adımlar dedektiflik mesleğinin icra edilmesinde ve gelişmesinde son derece önem taşımaktadır.

Özel dedektiflik yasasının çıkmamasının bu mesleği etkileyen ikinci yönü ise daha vahimdir. Ortaya çıkan bu yasal boşluktan yararlanan ve basit bir internet sitesi kurarak çok uzman bir kadro ile çalışıyor görünen bir takım sahte dedektiflik bürosu türemiştir. Bu durum dedektiflik mesleğini kösteklemekten öte bu kişi ve kuruluşlara inanan ve hizmet bekleyen insanları da kötü etkilemektedir.

Sahte dedektifler insanları dolandırmaktadır. Yasal boşluk yüzünden, ne büroların kuruluşları denetim altındadır ne de faaliyetleri. Yaşanan sıkıntılarda da mevcut ticaret kanunu, borçlar kanunu ve diğer yasalardan yararlanılmaktadır ama bu da konunun özellikleri yüzünden yeterli olmamaktadır.

Bu durumda 2007 yılında kurulan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’ne (kısaca Özel Dedektifler Derneği) çok iş düşmektedir. Bu derneğin kuruluş amacı, özel dedektiflik yasasının çıkarılması için Meclis başta olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, uluslararası standartlara uygun olarak dedektiflik mesleğinin gelişmesi yönünde koordinasyonu sağlamak ve anayasa ve yasal düzenlemeler doğrultusunda özel dedektiflik mesleğinin etik kurallarını belirlemektir.

Dedektiflik mesleğinin zorluklarını aşmak üzere bu yönde çalışmalar yapan dernek, ne yazık ki hala özel dedektiflik yasasının çıkmasını sağlayamamıştır. Ancak yine de ülkemizde ilk özel dedektiflik şirketlerini kurmuş, özel dedektiflik etik kurallarını ve mesleki standartları belirlemiş ve özel dedektifliğin bir meslek olarak tanınmasını sağlamıştır. 1994 yılında ilk hazırlanan özel dedektiflik yasası üzerinde önemli düzenlemeler yapmış, üniversitelerde özel dedektiflik konusunda seminerler ve konferanslar vermiştir. Dernek aynı zamanda Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu’na üye olmuştur. Bir başka önemli çalışma da dünyada ilk defa özel dedektiflik kitabı yazılmıştır.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Ankara Barosu gibi devletin resmi organları ile özel dedektiflik konusunda görüşmeler ve tartışmalar yapılmıştır. Bütün bu çabalar dedektiflik mesleğinin zorluklarını aşmak içindir.

Mesleğin gelişmesi yönünde bir başka zorluk da nitelikli eleman yetişmemesidir. Bugün genel olarak devletin asayiş ve güvenlik birimlerinden emekli olan veya kendi istekleri ile ayrılan kişiler özel dedektif olmaktadır. Ancak derneğin üniversiteler ile yaptıkları çalışmalar sayesinde, yüksek öğrenim proramlarına özel dedekliftik konusu da alınmaktadır.

Dedektiflik mesleğinin zorlukları konusunda daha geniş bilgi almak istenirse, şirketimiz yönetici ve çalışanlarına her zaman başvurabilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isteniyorsa, firmamız eğitimli ve deneyimli çalışanları ile her zaman yanınızdadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler