Dedektiflik Süreç Aşamaları Nelerdir?

Dedektiflik Süreç Aşamaları Nelerdir?

Özel dedektiflik hizmetlerinin verilmesi bir takım süreçlere tabidir. Bu süreçler büyük ölçüde özel dedektiflik bürolarının ilk açılmaya ve çalışmaya başladıkları yıllardan itibaren zaman içinde oluşmuştur. Aslında 1994 yılında hazırlanan ve Meclis’e getirilen, ancak dönemin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayarak yeniden düzenlenmesi istenen özel dedektiflik yasasında da süreçler ile ilgili bir takım hükümler yer almaktadır.

Dedektiflik Süreç Aşamaları Nelerdir?

2007 yılında kurulan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği de (kısaca Özel Dedektifler Derneği) yasa taslağı üzerinde çalışmalar yaparak yasanın çıkarılması yönünde çalışmalar yapmıştır. Bugün hala bu yasa çıkarılamamıştır. Şimdi gerek bu yasa tasarısında yer alan hükümler, gerekse uygulama ile yerleşen esaslar dikkate alarak dedektiflik süreç aşamaları üzerinde duralım.

Özel dedektiflik çalışmalarının birinci adımı sözleşme yapmaktır. Talep edilen hizmet ile ilgili bütün bilgi ve belgeler sözleşmede yer almalıdır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte özel dedektiflik hizmeti başlayacağından, hizmet talep eden kişi veya kuruluşun ne talep ettiği net olarak ortaya konmalıdır.

Özel dedektiflik çalışmalarının ikinci adımı planlamadır. Talep edilen hizmetin kapsamına uygun şekilde bir çalışma planı yapılır. Öncelikle de talep edilen araştırmanın yasal boyutları değerlendirilir. Başta anayasa olmak üzere mevcut yasal düzenlemelere uygun olmayan hizmet talepleri kabul edilemez.

Üçüncü aşama araştırma faaliyetleridir. Yani delil toplama çalışmaları başlar. Özel dedektifler, talep edilen hizmetin amacına uygun şekilde, kullanacağı araştırma yöntemleri ve ekipmanları konusunda, müşterisi ile mutabık kalmak zorundadır. Kullanılacak çeşitli sorgulama yöntemleri ve kaynakları konusunda da müşterilere bilgi verilir.

Araştırmanın gelişmesine ve derinleşmesine bağlı olarak, sık aralıklarla, yapılan çalışma planının gözden geçirilmesi ve bir takım değişikliklerin yapılması gerekebilir. Araştırma faaliyetleri sırasında özel dedektifler bazı risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu riskleri de önceden bilmesi ve uygun önlem almış olması gerekir. Delil toplama çalışmaları, doğal olarak talep edilen hizmetin niteliğine bağlı olarak değişebilir.

Nihayet dördüncü aşama raporlama adımıdır. Artık araştırma faaliyetleri ve delil toplama çalışmaları tamamlanmıştır. Elde edilen tüm bilgi ve belgeler analiz edilir, incelenenir ve değerlendirilir. Bulgular ışığında bir rapor hazırlanarak hizmet talep eden kişi veya kuruluşa sunulur.

Yukarıda da değinildiği gibi Özel Dedektifler Derneği, özel dedektiflik mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak amacı ile mesleki standartları belirlemeye, insan hakları ve özel yaşama saygı düşüncesini esas alarak etik çalışma kurallarını oluşturmaya ve yapılan uygulamaları kollamaya ve denetlemeye çalışmaktadır. Bu çerçevede mesleğe nitelikli personel kazandırma çalışmaları da yapmaktadır. Özel dedektifik yasasının da çıkması ile birlikte, dedektiflik süreçleri daha çok netleşecek ve uygulama birliği sağlanacaktır.

Dedektiflik çalışmalarında hangi süreçlerin uygulandığı konusunda daha fazla bilgi almak istenebilir. Böyle durumlarda şirketimiz çalışanlarına başvurabilirsiniz. Hem bilgi vermek hem de bir özel dedektiflik hizmeti talebinizi yerine getirmek için şirketimiz, kadrosundaki uzman dedektifler ile hizmetinize hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler