Dedektiflik Tavsiyeleri

Dedektiflik Tavsiyeleri

Ülkemizde özel dedektiflik hizmetlerinin verilmeye başlanması ya da daha doğru bir ifade ile özel dedektiflik hizmetlerine talep olmaya başlaması, 1980’li yıllarda başlamıştır. Daha liberal ekonomiye geçiş ve dünyaya açılma çabalarının hız kazandığı bu yıllarda, kişi ve kuruluşların özel dedektiflik talepleri de artmaya başlamıştır.

Dedektiflik Tavsiyeleri

Bu taleplerle birlikte özel dedektiflik büroları da yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. Tabii aynı oranda bu işi dolandırıcılık amaçlı ve kolay para kazanma hırsı ile yapmaya çalışanların sayısı da artmaya başlamıştır.

O zaman iyi dedektiflik büroları ile kötü dedektiflik büroları nasıl ayrılacaktır? İyi dedektifler ile kötü dedektifler nasıl birbirlerinden ayrılacaktır? Ortada bir özel dedektiflik yasası olmadığı için dedektiflik mesleğinin doğruları ve yanlışları da net olarak ortaya konamamaktadır.

Ancak bu mesleğin güzel bir yanı da var. O da 2007 yılında Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin kurulmuş olmasıdır. Bu dernek bir yandan özel dedektiflik yasasının çıkması için çaba gösterirken, diğer yandan da dedektifliğin etik ilkelerini belirlemeye çalışmakta ve dedektiflerin çalışma yöntemlerini tespit etmektedir.

Bu çabalar sayesinde özel dedektiflik hizmetleri doğru bir zemine oturmuştur denebilir. İnternet üzerinden faaliyet gösteren ve bir çığ gibi büyüyen sahte dedektif bürolarından ve sahte özel dedektiflerden burada hiç bahsetmek istemiyoruz. Her mesleğin kötü uygulayıcıları vardır. Umuyoruz ki gerekli yasal düzenlemeler bir an önce tamamlanır ve istenmeyen fiili durumlara bir son verilir.

Şimdi bugünkü durumda özel dedektiflik hizmeti talep edecek kişi ve kuruluşlara neler tavsiye edilebilir?

Herşeyden önce özel dedektiflik hizmetleri tamamen güven esasına dayanan bir faaliyettir. Hangi konuda hizmet alınacak olursa olsun önce özel dedektiflik bürosuna ve özel dedektife güvenmek gerekmektedir. Mutlaka devletin resmi kolluk güçleri kendi dallarında başarılı çalışmalar yapmaktadır ama çeşitli nedenlerle yetersiz kaldıkları durumlar da olmaktadır. Bu yüzden bazen özel dedektiflik hizmetlerine ihtiyaç duyulabilir. Talep edilen dedektiflik hizmetleri, çoğu zaman sürmekte olan davaların hızlanması açısından da faydalı olmaktadır.

Herhangi bir özel dedektiflik bürosu seçilirken, o firmanın geçmiş faaliyetleri yanında kadrolarındaki özel dedektiflerin deneyimleri, yetkinlikleri, başarıları ve başarısızlıkları iyi araştırılmalıdır.

Özel dedektiflik bürosunun, Özel Dedektifler Derneği’ne üye olup olmadığına da bakılmalıdır. Aslında sadece bu bile, o büronun tek seçilme kriteri olabilir. Çünkü ortada bir yasal düzenleme hala yoktur ama dernek uluslararası standartlara uygun şekilde, ilkeler, kriterler ve çalışma yöntemleri belirlemekte ve derneğe üye firmaların bunlara uygun faaliyet göstermesine özen göstermektedir.

Dedektif seçiminde nasıl davranılacağı, hangi dedektife güvenileceği ve dedektiflik seçiminde başka tavasiyelerin neler olacağı konusunda daha fazla bilgi almak için, vakit geçirmeden şirketimize geliniz. Hem bu konularda hem de bir özel dedektiflik hizmeti almak ihtiyacınız varsa bu konuda şirketimiz en güvenilir hizmeti vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler