Dedektiflik ve Temel Hak ve Özgürlükler Kavramı

Dedektiflik ve Temel Hak ve Özgürlükler Kavramı

Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği tarafından yeniden hazırlanan özel dedektiflik yasasında özel dedektiflerin çalışma ilkeleri açıklanırken şu ifadelere yer verilmiştir:

Dedektiflik ve Temel Hak ve Özgürlükler Kavramı

Hem özel dedektifler hem de kendilerine bağlı çalışan özel araştırma görevlileri, halka açık olan yerlerde ve yerlerin açık olduğu saatlerde, buradaki işyerlerine gelen üçüncü kişiler ile ilgili olarak bilgi toplayabilir, buradaki işyerleri sahiplerinin, burada çalışan kişilerin ve bu yerlerin yetkili yöneticilerinin bilgilerine başvurabilirler. Ancak bu sayılan kişilerin hiçbirini, sorgulamak veya bilgi alışverişinde bulunmak amacı ile bağlı oldukları dedektiflik bürolarına davet edemezler. Ayrıca bilgi almak amacı ile zor kullanmaları mümkün değildir.

Burada en önemli nokta, özel dedektiflerin veya kendilerine bağlı çalışan özel araştırma görevlilerinin, bu görevlerini yerine getirirken, hiçbir şekilde insanların onurlarına ve kişisel haklarına zarar veren, insanların hak ve özgürlüklerine dokunan, özel yaşamlarını ihlal eden bir davranışta bulunamayacaklarıdır. Ayrıca bu araştırmalar sırasında elde edilen özel yaşama ilişkin bilgileri başka amaçlarla kullanamayacaklarıdır.

Ülkemizde hala bir özel dedektiflik yasası çıkarılmamıştır. Ayrıca özel dedektiflik faaliyetinin yapılmasını yasaklayan bir yasa veya mahkeme kararı da yoktur. Buna rağmen özel dedektiflik mesleğini icra edilirken, Anayasa ve ceza kanununun ihlal edilmemesi gerekmektedir.

Anayasamızın özel hayatın gizliliği ve korunmasına yönelik maddesine göre, herkesin, özel yaşamına ve aile yaşamına saygı gösterilmesini istemeye hakkı bulunmaktadır. Özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliğine dokunulamaz. Kamu düzeni, milli güvenlik, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gerekçesi ile, hakim kararı yoksa, hiç kimsenin üstü ve özel eşyaları aranamaz ve bunlara el konulamaz. Herkesin kendisi ile ilgili kişisel bilgilerin korunmasını isteme hakkı bulunmaktadır. Kişisel bilgiler, ancak yasada öngörülen durumlarda veya kişinin razı olması ile kullanılabilir.

Yine Anayasaya göre hiç kimsenin konutuna dokunulamaz. Kamu düzeni, milli güvenlik, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gerekçesi ile, hakim kararı yoksa, hiç kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve konuttaki eşyalara el konulamaz.

Haberleşme hürriyeti açısından anayasaya göre, herkesin haberleşme hürriyeti bulunmaktadır ve haberleşmenin gizliliği esastır. Kamu düzeni, milli güvenlik, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması gerekçesi ile, hakim kararı yoksa, haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

Özel dedektifler, talep edilen dedektiflik hizmetlerini verirken, anayasada ifade edilen, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti ile ilgili bu kurallara uymak durumundadır.

Dedektiflik ve temel hak ve özgürlükler konusunda daha fazla açıklama ihtiyacı duyulabilir. Her durumda şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz. Ayrıca bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz eğitimli ve deneyimli çalışanları ile sonuca odaklı, hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler