Dedektiflikte Bilgileri Açıklama Yasağı

Dedektiflikte Bilgileri Açıklama Yasağı

Özel dedektiflik mesleğinde bilgilerin korunması ve gizli tutulması en temel ilkedir. Özel dedektiflik hizmetlerinin olmazsa olmaz ilkesi, bilgi ve belgelerin üçüncü kişiler ile hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle paylaşılmamasıdır.

Dedektiflikte Bilgileri Açıklama Yasağı

İşlerini profesyonel olarak yapan, bu mesleğin gelişmesine önem veren ve faaliyetlerini sorumluluk duygusu ile gerçekleştiren özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşlarının, kişi ve kuruluşlardan herhangi bir hizmet talebi aldıklarında ilk yaptıkları iş, bir sözleşme hazırlamaktır. Talep edilen hizmetin tanımı ve koşulları üzerinde her iki tarafın da mutabık kalması açısından bu sözleşmenin yararı çok fazladır. Ama asıl önemlisi bu sözleşmenin gizlilik taahhüdü içeren maddesidir.

Gizlilik taahhüdü esas olarak şu bilgileri kapsamaktadır:

  • Bir hizmet talep eden kişi veya kuruluşun kim olduğuna yönelik bilgiler
  • Bu kişi veya kuruluşun ne tür bir takip veya araştırma hizmeti talep ettiğine yönelik bilgiler
  • Hizmetin talep edilme aşamasında, bu hizmetin tanımı yapılırken ve koşulları görüşülürken, bu hizmeti talep eden kişi veya kuruluşun kendi verdiği bilgi ve belgeler
  • Özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin çalışmaları sırasında elde ettikleri bilgi ve belgeler

Bu açıklanan bilgi ve belgeler hizmet talep eden kişi veya kuruluş ile özel dedektiflik firması arasında kalır ve üçüncü kişilere açıklanmaz.

Ancak sözleşme ile taahhüt edilen bu gizlilik ilkesinin bir tek istisnası vardır. Özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri, takip ve araştırma hizmetleri sırasında bir suç işlendiğini farkederlerse bu durumu devletin resmi güvenlik birimlerine duyurmak zorundadırlar. Bu nokta kamu güvenliği ile ilgildir ve gizlilik taahhüdünün dışındadır.

Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu tarafından açıklanan özel dedektiflik mesleğinin on temel ilkesinden biri, bilgi ve belgelerin gizli tutulmasına önem vermektir. Ülkemizde 2006 yılında kurulan Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği de kuruluşunun hemen arkasından Dedektiflik Mesleği Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği’ni hazırlamıştır. Bütün özel dedektiflik firmalarının ve özel araştırma kuruluşlarının uymaya çalıştıkları bu yönetmelik, Federasyon tarafından yayınlanan temel ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Söz konusu yönetmelikte üyelerin mesleki sorumlulukları kapsamında şu ifadeler yer almaktadır:

  • Hizmet talep eden kişi ve kuruluşların mahremiyetine ve elde edilen kanıtların yasal olarak gizli tutulmasına riayet etmek
  • Elde edilen bütün bilgi ve belgeleri hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara rapor etmek, bütün bulguları yasal olarak korumak ve müşterilerin çıkarlarına saygı göstermek
  • Verilen hizmetin tanımı ve koşulları ile bütün kayıtları, hizmet talep eden kişi ve kuruluşların mahremiyetini koruyacak şekilde güvenli olarak saklamak ve özel bilgilerin saptırılarak kullanılmasını önlemeye çalışmak
  • Faaliyetler sırasında elde edilen bilgi veya belgeleri bir çıkar sağlamak için ya da hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara zarar verecek şekilde kullanmamak.

Özel dedektiflik hizmetlerinde bilgileri açıklama yasağı konusunu, istediğiniz her zaman şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması yönetici ve çalışanlarına danışabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler