Dedektiflikte Doğru Sonuca Nasıl Ulaşılır?

Dedektiflikte Doğru Sonuca Nasıl Ulaşılır?

İnsanların kendilerini savunma hakkı, anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Bu hakkı insanlar kendileri kullanabileceği gibi uzman bir kişinin desteğini alarak da kullanabilirler. Bu şekilde bir hizmet alınması, özel dedektiflik veya özel araştırma çalışmaları kapsamında olmaktadır.

Dedektiflikte Doğru Sonuca Nasıl Ulaşılır?

Özel dedektifler, kendilerinden bu hizmeti talep eden kişi veya kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeye dayanarak, onlar adına savunma hakkını kullanmış olurlar. Bu çalışmalar ile kişi veya kuruluşların mağduriyetleri giderilmeye ya da masumiyetleri kanıtlanmaya çalışılır. Ancak burada en önemli nokta, çalışmalar sırasında yasal düzenlemelerin sınırları içinde kalmak ve kişi hak ve özgürlüklerine müdahale etmemektir.

Özel dedektiflik hizmetleri ile bir yandan kişilerin veya kuruluşların savunma hakkı kullanılmış olurken, diğer yandan da polis, asker, jandarma veya istihbarat gibi devletin resmi birimlerinin işleri kolaylaştırılmış olmaktadır. Kolluk güçlerinin iş yükü hafifletilmiş olmaktadır. Aynı zamanda konu yargıya intikal ettiğinde mahkemelerde daha hızlı ve güvenli kararlar alınmasına destek verilmiş olmaktadır.

Dedektiflikte doğru sonuca nasıl ulaşmayı etkileyecek faktörler, deneyim ve eğitimdir. Bugün güçlü özel dedektiflik bürolarında görev yapan özel dedektiflerin niteliklerine bakılırsa çoğunun geçmiş deneyimlerinde şu hizmetlerin olduğu ortaya çıkar:

  • Bir kısmı emniyet müdürü, emniyet amiri veya baş komiser ünvanı ile görev yapmış, daha sonra kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş kişilerdir.
  • Bir kısmı Jandarma Genel Komutanlığı’nda subay olarak on beş yıl görev yapmış, daha sonra kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş kişilerdir.
  • Bir kısmı Milli İstihbarat Teşkilatı’nda şube müdürü veya daha üst bir ünvanla çalışmış, daha sonra kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş kişilerdir.
  • Bir kısmı da mülki idare amirliği yapmış veya en az on beş yıl fiilen hakimlik, avukatlık ya da savcılık yapmış, daha sonra kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş kişilerdir.

Devlet görevlerinde kazanılmış bu deneyim, küçümsenecek bir deneyim değildir. Görev başındayken çok daha güç ve karmaşık işlerin üstesinden gelen bu kişilerin özel dedektiflik çalışmalarında da aynı başarıyı göstereceklerinden kuşku duyulamaz.

Dedektiflikte doğru sonuca ulaşmayı etkileyen diğer faktör ise eğitimdir. Özel dedektiflik hizmetleri, çok sayıda bilim dalını ilgilendiren karmaşık faaliyetler bütünüdür. Bu yüzden özel dedektiflerin en azından toplum psikolojisi, soruşturma ve sorgulama teknikleri, suçlu ve insan davranışlarını çözümleme, kriminal laboratuvarlar, suç psikolojisi, kriminoloji ve özellikle anayasa, ticaret kanunu, ceza kanunu, medeni kanun, borçlar kanunu başta olmak üzere bir takım yasal düzenlemeler alanında bilgi birikimine sahip olmaları önemlidir.

Dedektiflikte doğru sonuca nasıl ulaşılacağı konusunda daha fazla açıklama ihtiyacı duyulabilir. Böyle durumlarda şirketimiz yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz konularında uzman dedektifleri ile hızlı ve güvenli hizmet vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler