Dedektiflikte Gizliliğin Önemi

Dedektiflikte Gizliliğin Önemi

Bilindiği gibi Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu, 1964 yılında Kanada’da kurulmuştur ve ülkemizden, Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği (kısaca Özel Dedektifler Derneği) 2008 yılında bu federasyona üye olmuştur.

Dedektiflikte Gizliliğin Önemi

Federasyonun yirmi ikinci üyesi olan Özel Dedektifler Derneği, federasyon tarafından tespit edilen aşağıdaki on etik kuralı esas almaktadır:

 • Sorumlu ve hesap verebilir olmak
 • Dürüst ve doğru hizmet vermek
 • Hizmet verirken tedbirli ve titiz davranmak
 • Taraflar arasında çıkar çatışması yaşandığında taraf olmamak
 • Yasal düzenlemelere uygun davranmak
 • Hizmet bekleyen kişi ve kuruluşlara karşı, yetkin, saygılı ve nazik olmak
 • Herkese eşit davranmak
 • Bilgi ve belgelerin gizli tutulmasına önem vermek
 • Davranışlarında tutarlı olmak
 • Duyarlı olmak ve uygun olmayan davranışları rapor etmek

Derneğin üyesi olan olmayan bütün özel dedektiflik bürolarının bu etik kurallara uymaları beklenmektedir. Teorik olarak da kimse bunların aksini iddia etmemektedir. Ancak her meslekte olduğu gibi özel dedektiflik mesleğinde de dolandırıcılar vardır ve bunlar ne yazık ki bindikleri dalı kesmektedir. Hem özel dedektiflik mesleğine olan güveni sarsmakta hem de insanların maddi ve manevi zarar görmelerine neden olmaktadır.

İşin doğrusu, bir türlü özel dedektiflik yasasının çıkarılmamış olması yüzünden bir yasal boşluk doğmakta ve kötü niyetli kişiler bunu fırsat bilmektedir. Özel dedektiflik mesleğinin hakettiği seviyeye ulaşması bu yasanın çıkarılmasına bağlıdır. Yirmi bir yıldır bir türlü yasanın çıkarılamamış olmasının anlaşılır yönü yoktur. Sahte veya korsan özel dedektiflerin bu yoldan haksız kazanç elde etmelerinde, bu bakımdan sisyasilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır.

Konumuza dönceke olursak, Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu tarafından tespit edilen özel dedektiflik mesleğinin etik kurallarından biri de bilgi ve belgelerin gizli tutulmasına önem vermektir.

Bu ilke bütün özel dedektiflerin ve özel araştırma görevlilerinin, hatta özel dedektiflik bürolarında çalışan memurların temel sorumluluğudur. Bu ilke gereğince, özel dedektiflik bürolarında çalışan hiçbir kimse, kendilerinden hizmet talep etmiş olan kişi veya kuruluşlara ait şu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamaz:

 • Müşterilerin kim oldukları hakkında bilgiler
 • Müşterilerin kendilerinden talep ettikleri takip veya araştırma hizmetleri hakkında bilgiler
 • Müşterilerin çalışma başında, talep edilen hizmetin kapsamını belirlemek amacı ile kendilerine verdiği bilgi ve belgeler
 • Yapılan takip veya araştırma hizmetleri sırasında elde edilen bilgi ve belgeler

Bütün bu sayılan bilgi ve belgeler sadece bu hizmetleri talep eden kişi ve kuruluşlar ile paylaşılır.

Bu ilkenin tek bir istisnası bulunmaktadır. Takip veya araştırma hizmetleri sırasında özel dedektifler veya özel araştırma görevlileri, eğer bir suç unsuru ile karşılaşırlarsa, bu durumu hemen savcılığa iletmek zorundadırlar.

Dedektiflik mesleğinde gizliliğe verilen önem konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız şirketimize gelmelisiniz. Aynı zamanda bir özel dedektiflik hizmeti de almak istiyorsanız, şirketimiz her türlü hizmeti vermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler