Dedektiflikte Kalite Prosesleri

Dedektiflikte Kalite Prosesleri

Profesyonel özel dedektiflik firmalarının ortak yönleri, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören standartlara uygun hizmet vermeye çalışmalarıdır. Bu konuda şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasının öncü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şirketimiz, aşağıda açıklanacak yönetim sistemlerini firma bünyesinde ilk kuran ve çalıştıran, daha sonra bir akreditasyon kuruluşuna müracaat ederek denetimden geçen ve ilgili yönetim sistemi belgelerini alan ilk firmalardan biridir. Bu belgelere sahip olmak sadece müşterilerine kendimizi kanıtlamak açısından değildir. Şirketimiz bütün faaliyetlerinde bu sistem standartlarına uygun şekilde davranmakta ve bu şekilde hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktadır. Şimdi bu sistemlerin tanımlarına ve ne işe yaradıklarına bakabiliriz.

Dedektiflikte Kalite Prosesleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte, iş süreçlerini belli standartlara oturtmuş olmakta, yapılan işin her aşamasını kontrol altına almakta, hizmetin verilmesi sırasında yapılan hataları en düşük seviyeye indirmekte ve müşteri şikayetlerini en aza indirmektedir. Bu şekilde hem müşteri memnuniyeti yaratılmış olmakta hem de hizmet maliyetleri düşürülmüş ve firmanın verimliliği yükseltilmiş olmaktadır. Bu durum doğal olarak firmanın piyasa değerini ve rekabet gücünü de yükseltmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, firmanın kalite standartlarına uygun olarak hizmet verdiğini, çalışmaların işin gerektirdiği kriterlere ve süreçlere uygun olarak yapıldığını ve müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına önem verildiğini göstermektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bütün özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, müşteri bilgilerinin korunmasına ve gizli tutulmasına önem verirler. Müşteriler ile yapılan sözleşmede de bu gizlilik taahhhüdünü içeren maddeler vardır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ise firmalarda bilgi varlıklarını korumaya ve yönetmeye yarayan bir standartlar bütünüdür. Bu sistem sayesinde, bilginin korunması açısından risklerin neler olduğu tespit edilir ve bu riskleri önleyecek gerekli tedbirler alınır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, firmanın ve çalışanların, bilgi varlıklarının bütünlüğüne, erişebilir olmasına, kullanılabilir olmasına ve gizliliğine önem verdiğini göstermektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Mevcut müşterilerini elde tutma imkanlarını arttırmak, bu müşterilerin firmaya olan bağlılık duygusunu yükseltmek, bu şekilde firmanın üretkenliğini ve verimliliğini yükseltmek isteyen özel dedektiflik firmaları ve özel araştırma kuruluşları, yukarıda açıklanan iki yönetim sistemi yanında bünyelerinde, bir de Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni kurarlar. Bu sistem doğal olarak firmanın piyasa itibarı ve marka değerini yükseltmekte ve firmayı rakiplerine karşı bir adım öne çıkarmaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak, firmanın müşterilerden gelecek uyarı ve şikayetleri bir sistem içinde ele aldığını, analiz ettiğini ve çözüme kavuşturduğunu göstermektedir.

Dedektiflikte kalite prosesleri konusunda daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için, her zaman şirketimiz çalışanlarına ve yöneticilerine müracaat edebilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler