Dedektiflikte Küçük Detayların Önemi

Dedektiflikte Küçük Detayların Önemi

Kurulduğu 2007 yılından bu yana Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği (kısa ismi ile Özel Dedektifler Derneği), özel dedektiflik mesleğinin gelişmesi ve güçlenmesi amacı ile sayısız çalışma yapmıştır.

Dedektiflikte Küçük Detayların Önemi

Özel dedektiflik yasası taslağının yeniden hazırlanması ve bu yasanın çıkarılması için gösterdiği gayretler yanında, özel detektiflik mesleğinin belli prensiplere, ilkelere ve yöntemlere uyularak yapılmasını sağlamak amacı ile çıkardığı Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliği de önemli bir çabadır.

Ancak bunların yanında Özel Dedektifler Derneği, özel dedektiflik mesleğini yapmak isteyenleri özendirmek ve bu mesleğe girişleri hızlandırmak amacı ile üniversitelerde özel dedektiflik konusunda seminerler ve konferanslar vermektedir. Bunun da ötesinde derneğin çabaları sonucunda ülkemizde ilk defa, Kocaeli ve Uludağ Üniversiteleri, özel dedektiflik derslerini ders programlarına almışlardır.

Bu son derece faydalı bir gelişmedir. Bugün için bu mesleği yapanlar, sadece devletin asayiş ve güvenlik ünitelerinde görev yapan, daha sonra kendi istekleri ile ayrılan ya da emekli olan kişilerdir. Bu kişilerin edindikleri tecrübeler yadsınamaz ve dedektiflik mesleğinin gelişmesinde çok büyük katkılar sağladığı da kesindir.

Ancak gençlerin de bu mesleğin eğitimini alarak özel dedektif veya araştırma görevlisi olması ayrıca önemlidir. Çok tanıdık bir ifade ile, dedektiflik mesleği, alaylılar kadar okullulara da ihtiyaç duymaktadır. Dedektiflik hizmetlerinde küçük detayların ne kadar önemli olduğunu her özel dedektif çok iyi bilir. Bu küçük detaylar, kazanılan tecrübelerle çok çabuk farkedilir ve değerlendirilir. Ancak teknolojik gelişmeler ve kullanılan ekipmanlar o kadar hızlı gelişiyor ki, bu noktada eğitimin önemi açıkça kendini hissettirmektedir. Üniversitelerden yetişecek yeni nesil dedektifler bu konuda daha da başarılı olacaklardır.

Bugün bu üniversitelerde verilen dedektiflik derslerinde esas olarak şu konular işlenmektedir:

  • Özel dedektifliğe genel bakış

Özel dedektifliğin tanımı, dünyada ve ülkemizdeki gelişimi, yasal süreçler ve Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırma, mesleğin etik kuralları ve çalışma ilkeleri ve özel güvenlik ile özel dedektiflik ilişkileri bu başlık altında açıklanmaktadır.

  • Özel dedektiflik hizmetleri

Özel dedektiflerin neler yaptığı, bireysel ve kurumsal hizmetler, danışmanlık hizmetleri ve hukuki araştırmalar, müşterilerin beklentilerini anlama, çözüm süreçleri ve çalışma programı, sözleşme özellikleri, takip ve araştırma yöntemleri ve bilgilerin gizliliği bu başlık altında açıklanmaktadır.

  • Özel dedektiflikte hukuki durum

Neden özel dedektiflere ihtiyaç duyulduğu, kişi hak ve özgürlüklerinin ne olduğu, bilgi edinme ve bilgilere ulaşma, olay yönetimi ve raporlama bu başlık altında açıklanmaktadır.

  • Özel dedektif ve özel araştırma görevlisi imajı

Nasıl özel dedektif veya özel araştırma görevlisi olunacağı, bu kişilerin eğitim seviyeleri, kötü niyetli ve sahte dedektifler bu başlık altında açıklanmakta ve pratik uygulamalar yapılmaktadır.

Özel dedektif faaliyetlerinde küçük detayların önemi konusunda daha fazla bilgiyi şirketimize gelerek alabilirsiniz. Aynı zamanda bir özel dedektiflik hizmeti almak istiyorsanız şirketimiz en güvenilir hizmeti vermektedir.

Merak Edilenler

Merak Edilenler