Dedektiflikte Taahhütlerin Yerine Getirilmesi

Dedektiflikte Taahhütlerin Yerine Getirilmesi

Özel dedektiflik mesleği, bilgi birikimi, deneyim, üstün zeka ve güvenilir olmayı gerektiren bir meslektir. Profesyonel özel dedektiflik firmaları, kadrolarına özel dedektif alırlarken bunu göz önünde tutarlar. Hem kendi gelecekleri hem de özel dedektiflik mesleğinin geleceği açısından kadrolarında, yükümlülüklerini bilen ve sorumluluk sahibi elemanlar bulundururlar. Bunları niye dile getirdik? Çünkü özel dedektiflik mesleğinin en önemli etik kurallarından biri taahhütleri yerine getirmektir.

Dedektiflikte Taahhütlerin Yerine Getirilmesi

Bunu sağlamak için yapılması gereken ilk iş, kişi veya kuruluşlardan gelecek her türlü takip ve araştırma hizmetini, bir ön inceleme yapmadan kabul etmemektir. Bir hizmet talebi önce, yasal bir dayanağının olup olmadığı yönüyle değerlendirilmelidir. Yasal dayanağı olmayan işler geri çevrilmelidir. Aksi halde çalışmalar bir noktada tıkanacak veya yapılan çalışmanın sonuçları bir değer ifade etmeyecektir. Bu da özel dedektiflik firmasının taahhütlerini yerine getirmemesi demektir.

Talep edilen hizmetin niteliği ve ahlaki değerlere ve yasal düzenlemelere uygunluğu tespit edildikten sonra hizmet talebi çalışma planına alınır ve hizmetin özelliklerine uygun bir özel dedektif veya özel araştırma görevlisi tahsis edilir. Para hırsı ile hareket eden sahte özel dedektiflik firmaları kendilerini bu noktada çok belli eder. Bu firmalardan uzak durulmalıdır.

Profesyonel özel dedektiflik firmalarının yönetim politikası ve stratejisi tamamen müşteri odaklıdır. Ayrıca çevreye ve insana saygı duyan bir yaklaşım sergiler. Temel hedef tam bir müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Bunun için de kadrosunda sorumluluk sahibi özel dedektifler ve özel araştırma görevlileri bulundurmak zorundadır. Bu kişiler eğitimli ve uluslararası alanda geçerli olan bazı sertifikalara sahip kişiler olmalıdır.

Bu mesleği etik ilkeler ve çalışma kuralları çerçevesinde yütüren bütün özel dedektiflik firmaları gibi şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da faaliyetleri sırasında, kişilerin özel yaşamlarında müdahale edilmeyeceği taahhüdünü vermektedir. Anayasa ile de korunan kişi hak ve hürriyetleri, haberleşme hürriyetleri ve konut dokunulmazlıkları hilafına hiç bir şekilde hizmet verilmez ve bu yollardan bilgi ve belge toplanmaz. Aksi halde önce Anayasa’ya arkasından ceza kanunu başta olmak üzere diğer yasalara aykırı hareket edilmiş olur. Bunu yapmak ise zaten suç kabul edilmiştir.

Özellikle teknolojinin gelişmesine bağlı olarak öylesine akıl almaz cihazlar ve yazılımlar geliştiriliyor ki, yasaların çıkarılması bile bu gelişmelere yetişemiyor. Ancak özel dedektifler ve özel araştırma görevlilerinin taahhüt ettikleri bir durum da ahlaki değerlere aykırı davranmamaktır. Şirketimiz vermiş olduğu her türlü özel dedektiflik hizmetlerinde, örf, adet, ahlak ve kültürel değerlere tamamiyle bağlı kalmayı taahhüt etmektedir.

Özel dedektiflik hizmetleri verilirken, bu hizmeti veren firmaların taahhütlerinin neler olduğu konusunda daha farklı bilgiler almak istiyorsanız, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firmasına müracaat edebilirsiniz. Şirketimiz yönetici ve çalışanları için aslolan müşteri memnuniyetidir ve taahhütlerine her zaman sadık kalmaktadır.

 

Merak Edilenler

Merak Edilenler