Dedektiften Nasıl Destek Alınır?

Dedektiften Nasıl Destek Alınır?

Dedektiflik hizmetleri ilk verilmeye başlandığı yıllarda, hem hizmet çeşitliliği bakımından, hem verilen hizmetlerin özellikleri bakımından, hem de bu hizmetleri veren özel dedektiflerin sayıları ve nitelikleri bakımından bugünkü kadar bir çeşitlenme yoktu. Aradan çok uzun bir süre geçmemiş olmasına rağmen bugün bu meslekte gelinen nokta, oldukça başdöndürücüdür. Bunda gelişen ekonominin, küreselleşme sonuçlarının ve iletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki inanılmaz yükselişin etkisi elbette çok fazladır.

Dedektiften Nasıl Destek Alınır?

Bugün gerek özel dedektiflik hizmetleri, gerek özel araştırma hizmetleri ve gerekse danışmanlık ve hukuki hizmetler kapsamında son derece geniş bir yelpazede takip, araştırma ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Kısaca özel dedektiflik firmalarından artık çok şey beklenmektedir. Bu çerçevede özel dedektiflerden ve özel araştırma görevlilerinden talep edilen hizmetler, araştırılması veya takip edilmesi talep edilen bir konuda, ses ve görüntü kayıt araçları ve gerekli diğer teknik donanımları kullanarak, bilgi ve belge toplama, toplanan delilleri değerlendirme ve bunları analiz ederek bir sonuca gitme çalışmalarıdır. Bu çalışmaları yapacak kişilerin de çok özel olmaları gerekmektedir. Bu kişiler,faaliyet alanları itibariyle konusunda uzman olan, suç psikolojisi ve kriminoloji konularında bilgi ve deneyimi olan, kriminal laboratuvarlarda eğitim almış ve suç bilimi üzerine eğitim görmüş kişilerdir.

Günümüzde bu boyutta eleman yetiştiren bir üniversite veya yüksek okul henüz yoktur. Ancak Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği’nin çabaları sonunda, Kocaeli Üniversitesi’nde Özel Güvenlik ve Koruma ismi verilen bir bölüm açılmıştır. Benzer şekilde Uludağ Üniversitesi’nde de bir bölüm açılmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmalar genişlediği takdirde özel dedektiflik eğitimi alan gençlerin bu mesleğe katılımları da mümkün olacaktır.

Emniyet müdürlüklerinde, jandarma veya istihbarat teşkilatında çalıştıktan sonra emekli olan kişiler bugün özel dedektiflik mesleğini seçmektedir. Uzun yıllar boyunca meslekleri gereği benzer çalışmalar içinde deneyim kazanan bu kişiler aynı zamanda gençleri de bu mesleğe hazırlamaktadır.

Özel dedektiflerden alınacak desteğin çok farklı alanlara yayıldığından söz etmiştik. Özel dedektiflik hizmetleri arasında dikkat çeken çalışmalar şunlardır: eş takibi, aldatılma takibi, çocuk takibi, çocuk arkadaşının takibi, öğrenci takibi, kötü alışkanlıkların takibi, çocuk bakıcısı takibi, araç takibi. Özel araştırma hizmetleri kapsamında ise şu hizmetler verilmektedir: böcek cihazları araştırması, gizli kamera araştırması, dinleme cihazı araştırması, elektronik ve teknik araştırma, marka araştırması, patent araştırması, şirket araştırması, e-posta araştırması, şirket araştırması, dolandırıcılık araştırması, icra araştırması, miras araştırması, personel araştırması, casus yazılım araştırması, sosyal medya takibi, iş ortağı takibi.

Gün geçtikçe teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni takip ve araştırma hizmetleri de talep edilmektedir. Ancak şunu akılda tutmak gerekiyor ki, akla gelen gelmeyen her türlü konuda bu hizmetler verilecek demek değildir. Yasalara, ahlaka ve mesleğin onuruna zarar verecek hizmet talepleri kabul edilmemektedir.

Özel dedektiflerden nasıl destek alınacağı konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isteniyorsa, şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması çalışanlarına başvurabilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler