Dinleme Cihazı Nasıl Bulunur?

Dinleme Cihazı Nasıl Bulunur?

Yaşamı kolaylaştıran tekonolojik yenilikler bir yandan da bazı olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Bunların başında da böcekler geliyor. İnsanların böcek olarak ifade ettiği şey aslında bir gizli dinleme cihazıdır. Böceklerin kullanım amacı açıktır. Dinlenmek istenen kişinin bulunduğu yerlere gizlice yerleştirilirler ve kişinin kendisinden habersiz olarak o ortamlarda geçen bütün konuşmaları kaydederler veya ortam dışına yayın yaparlar. Kullanımı hiç de etik olmayan bu dinleme araçlarını, internet üzerinden bile temin etmek mümkün. Sonuç olarak ahlak dışı kabul edilen dinleme faaliyetleri, yine ahlak dışı çıkarlar için kullanılmaktadır.

Dinleme Cihazı Nasıl Bulunur?

Böceklerin, yani gizli dinleme araçlarının çalışma şekli çok basit bir sistemdir. Bunların üzerinde alıcı görevi yapan çok küçük bir mikrofon bulunmaktadır. Mikrofonun görevi ortamda geçen konuşmaları ve sesleri almaktır. Mikrofonun algıladığı sesler ya böceğin üzerinde bulunan bir belleğe kaydedilmekte ya da böcek bir verici gibi çalışarak, bir radyo frekansı üzerinden ortamın dışına yayın yapmaktadır. Kısaca böcek bir radyo vericisi gibi çalışmaktadır. Ortam dışında bulunan radyo alıcısı ile bu sesler alınabilmektedir.

Ortamda eğer radyo frekansı ile yayın yapan bir böcek varsa, bunu basit yöntemlerle anlamak mümkündür. En basit yöntem, ortamda yüksek sesli bir müzik açmak ve ortam dışında bir radyo alıcısı ile frekansları dolaşarak bu müziği duymaya çalışmaktır. Tabii bu yöntem çok amatörcedir. Ayrıca bu yöntemle böceğin varlığı anlaşılsa da yerini bulmak ayrı bir uğraştır.

Bu arada önemli bir konu daha var. Dinleme araçları çalışabilmek için bir enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerjiyi iki yoldan alabilirler. Birinci yol, üzerlerinde bulunan bir bataryadan enerji almasıdır. Bu durumda batarya tükendiği zaman böcek de görevini tamamlamış olur. Ama bunların yerlerini tespit etmek daha zordur. İkinci yol ise ortamda bulunan mevcut elektrik şebekesinden güç almasıdır. Bu durumda böceğin elektrik şebekesine yakın bir yere yerleştirilmesi gerekir. Ancak bu yöntemin dezavantajı yerlerinin kolay tepit edilmesidir.

Görüldüğü gibi hem böceklerin çalışma yöntemi açısından, yani sesleri üzerlerindeki belleğe kaydetmesi veya ortam dışına yayması bakımından, hem de ihtiyacı olduğu eneji kaynağı bakımından, yani batarya veya mevcut elektrik şebekesini kullanması bakımından, böcekler başlı başına bir uzmanlık konusudur. Bu işlerden anlamayan kişilerin, böceklerin ne varlıklarını ne de nereye yerleştirildiklerini anlamaları ve bulmaları kolay değildir.

Birçok özel dedektiflik firması yanında şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bu şekilde böcek araştırması veya gizli dinleme cihazı araştırması hizmeti vermektedir. Bu arada şirketimizde görev yapan özel dedektifler veya özel araştırma görevlileri, çok nitelikli gizli dinleme cihazlarını bile bulabilecek donanıma sahiptir.

Gizli dinleme cihazlarının özellikleri, nasıl çalıştıkları, nasıl yerleştirildiği ve yerlerinin nasıl tespit edilebileceği gibi konularda daha detaylı bilgiler almak için, şirketimiz çalışanlarına ve yöneticilerine müracaat edebilirsiniz.

Merak Edilenler

Merak Edilenler