Dünyada Özel Dedektiflik Nasıl İşler?

Dünyada Özel Dedektiflik Nasıl İşler?

Özel dedektiflik hizmetlerinin ilk verilmeye başlandığı yıl, resmi kayıtlara göre 1833 yılıdır. Bu tarihte Fransa’da, bir asker emeklisi tarafından ilk dedektiflik firması kurulmuştur. Kurulan bu firmanın ismi, Ticaret ve Sanayi İçin Evrensel Bilgi Bürosu’dur (Le Bureau des Renseignements Universels pour le Commerce et l’Industrie).

Dünyada Özel Dedektiflik Nasıl İşler?

Çok geçmeden Amerika’da yaşayan bir İskoçyalı, 1850 yılında Pinkerton Ulusal Dedektiflik Ajansı’nı kurmuştur (Pinkerton National Detective Agency).

Bu ilk şirketler, insanlardan çok kuruluşlara hizmet vermek amacını taşıyordu. Ancak 1920’li yıllar başladığında, insanların varlıkları ve zenginlik artmaya başlayınca, yani refah döneminin başlaması ile birlikte, özel dedektiflik hizmetleri, sıradan insanlar için de aranan bir hizmet olmaya başlamıştır. Özel dedektiflik mesleği asıl bu tarihten itibaren gelişmeye başlamıştır ve herkes için talep edilebilir bir meslek olmuştur.

Bugün artık başta Amerika olmak üzere, Kanada’da ve Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamında çok sayıda özel dedektiflik firması faaliyete geçmiş durumdadır.

Dünyada özel dedektiflik derneklerinin kuruşunda iki farklı yol izlenmiştir:

 • Özel dedektiflik dernekleri, Amerika ve Anglosakson ülkelerinde, bireysel üyeliklerle kurulmuştur.
 • Kara Avrupası ülkelerinde ise daha çok kurumsal şirketlerin üyeliği ile kurulmuştur.

Avrupa’da kurulan Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu (International Federation of Associations of Private Detectives) bir ilktir. 1964 yılında Viyana’da kurulan Federasyon’a ülkemizden Özel Dedektifler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği de üye olmuştur. Şirketimiz Sherlock Holmes Özel Dedektiflik ve Araştırma firması da bu derneğin üyesidir. Ülkemiz ise Federasyon’un 22. üyesidir.

Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu, dünya ölçüsünde özel dedektifler, özel araştırmacılar ve güvenlik firmalarını bir şemsiye altında toplayan uluslararası bir kuruluştur. Dünyadaki bütün ulusal mesleki örgütleri ve temsilcilerini üyeliğe davet etmektedir. Ülkemiz yanı sıra Avusturya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Finlandiya, Almanya, İsrail, Macaristan, Japonya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, Norveç, Romanya, İsviçre, İngiltere Federasyo’na üyedir.

Federasyon, dedektiflik mesleği etik kurallarına uygun şekilde yüksek standartları korumayı ve özellikle Avrupa ülkeleri arasında yasal düzenlemelerin ve lisans prosedürünün uyumlu hale getirilmesini amaç edinmiştir.

Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu, yola çıkarken, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde şu çalışmaları hedeflemektedir:

 • Yeni yasal düzenlemeler yapılmasını sağlamak
 • Mevcut yasal düzenlemeleri gözden geçirmek
 • Ülkeler arası bir faaliyet söz konusu olduğunda, uygulanabilecek seviyede standartlar gelişmesini sağlamak
 • Serbest piyasada karışıklık yaratacak, haksız rekabete yol açacak ve fırsatçılara imkan yaratacak uygulamaların önünde geçmek

Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu, çalışmalarında şu konularda asgari standartlar önermektedir:

 • Personel seçimleri
 • Doğruluk ve dürüstlük
 • Yeterlilik
 • Mesleki güvence
 • Etik ilkeler ve çalışma kuralları
 • Geçerlilik

Federasyon dışında diğer özel dedektiflik sivil toplum kuruluşları, Dünya Özel Dedektifler Derneği (Word Associations of Detectives) ve Özel Dedektifler Konsülü’dür (Council of International Investigators). Her iki kuruluşun da merkezi Amerika’dadır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler