En Uygun Özel Dedektiflik Hizmeti Nasıl Alınır?

En Uygun Özel Dedektiflik Hizmeti Nasıl Alınır?

Nedense özel dedektiflik hizmetleri denilince, insanların ilk algılaması kişi takibidir. Oysa özel dedektiflik büroları, yasal ve ticari konularda, uluslararası dedektiflik standartlarına uygun şekilde, Özel Dedektifler Derneği tarafından hazırlanan etik ilkeler çerçevesinde ve mevcut yasal düzenlemelerin sınırları içinde, bir sözleşmeye dayanarak özel dedektiflik hizmetlerini vermektedir. Olay sadece kişi takibi değildir. Yapılacak takip ve araştırma çalışmalarının ahlaki ve yasal bir dayanağının olması gerekir.

En Uygun Özel Dedektiflik Hizmeti Nasıl Alınır?

Bu açıdan bir özel dedektiflik bürosundan hizmet alınmak isteniyorsa herşeyden önce bir sözleşme yapılması gerekir. Hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar ile yapılacak sözleşme, yasal olarak vekalet hukuku hükümlerine tabidir. Yapılan sözleşme bir yetkilendirme işlemidir. Özel dedektiflik bürosu ile hizmet talep eden kişi veya kuruluşlar, önce hizmetin türünü, niteliğini, kapsamını ve koşullarını görüşürler.

Karşılıklı yapılan görüşme ile müşterinin sorunu etraflıca analiz edilmiş olur. Arkasından özel dedektiflik bürosu yetkilileri, hizmetin türüne göre çözüm getirecek yöntemleri tespit eder ve müşteri ile bu yöntemler üzerinde mutabık kalınır.

Sözleşmenin en önemli maddesi ise gizliliktir. Gerek bu ön görüşme sırasında alınan bilgilerin, gerekse çalışma kapsamında elde edilecek bilgi ve belgelerin, hizmet talep eden kişi veya kuruluş dışında hiçbir kimse ile ve hiçbir şekilde paylaşılmayacağı sözleşmeye yazılır.

Verilecek hizmetin yaklaşık ne kadar sürede tamamlanacağı bilgisi de sözleşmede gösterilir.

Nihayet sözleşmenin bir maddesi de ücretlendirmedir. Özel dedektiflik bürosunun uyguladığı herhangi bir standart ücret tarifesi yoktur. Talep edilecek ücret tamamen, hizmetin türüne, niteliği, kapsamı ve koşullarına, hizmet verilecek bölgenin il sınırları içinde veya dışında olmasına, yaklaşık ne kadar süre alacağına ve bu hizmet için kaç özel dedektif veya özel araştırma görevlisinin katılacağına bağlı olarak karşılıklı görüşme ile belirlenir.

En uygun özel dedektiflik hizmeti için, bir ücret karşılaştırması yapılabilir. Bunun için birkaç özel dedektiflik bürosundan fiyat alınabilir. Ancak herşeyden önce hizmetin alınacağı özel dedektiflik bürosuna güvenmek gerekir. Bir özel dedektiflik yasasının çıkmamasından faydalanarak kendilerini özel dedektif olarak gösteren öyle çok kişi var ki, bunların tuzağına düşmemek gerekir. Bu nedenle Özel Dedektifler Derneği üyesi bir özel dedektiflik bürosu ile çalışmak daha uygundur. Aksi halde daha az ücret vermek istenirken, şantaj ve tehditlere maruz kalınabilir.

Bunun yanında özel dedektiflik bürosu seçiminde, sektörde uzun zamandır faaliyet gösteren, kadrosunda güçlü dedektifler bulunan köklü özel dedektiflik bürolarına gitmek her zaman için uygun çözümdür.

Bir de özel dedektiflik hizmeti talep ederken, yasal dayanağı olmayan veya ahlaken uygun olmayan taleplerle özel dedektiflik bürolarına gitmemek gerekir. İşini ciddi yapan özel dedektiflik büroları zaten bu tür talepleri kabul etmeyecektir. Kabul ediyorsa o zaman burası, muhtemelen sahte bir bürodur.

En uygun özel dedektiflik hizmetinin nasıl alınacağı konusunda, şirketimize gelerek daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu arada bir özel dedektiflik hizmeti almak isterseniz, şirketimiz her türlü kolaylığı göstermeye hazırdır.

Merak Edilenler

Merak Edilenler